THE ROYAL BRITISH LEGION

Royal British Legion

Watts Dyke
Llay
Wrexham

LL12 0RL

 

Admission:

£8 (Mynediad)

£7 (Gostyngiadau)
£5 (Plant Ysgol)

 

Concerts commence at 8:30pm

 

For further information telephone

01745 812260

 

*Click Here For Directions

to Llay British Legion*

Ac yntau’n blaenu un o grwpiau jazz sipsiwn enwocaf yr 20 mlynedd diwethaf, mae
ROBIN NOLAN wedi chwarae gyda holl brif artistiaid jazz sipsiwn y byd ac wedi cael y prif le ym
mhob gŵyl jazz sipsiwn o bwys. Cafodd ganmoliaeth uchel gan fawrion fel y diweddar
George Harrison, Willie Nelson, a basydd y Rolling Stones, Bill Wyman.


Ymhlith uchafbwyntiau ei yrfa mae cael y gynulleidfa ar ei thraed yn cymeradwyo yng
Nghanolfan Lincoln, Efrog Newydd, cael ei wahodd i agor Gŵyl Hanner Canmlwyddiant
Django Reinhardt yn Samois sur Seine, teithiau i UDA i hyrwyddo’i CDs “Live In Samois” a
“Travels” pan werthwyd yr holl docynnau, recordio a theithio i gefnogi ei CD “Rendevous at the
Nightery”, ac ymddangos ar drac sain ffilm MGM “Autumn in New York” gyda Richard Gere a
Winona Ryder yn y prif rannau.


Ganed Robin yn Fietnam yn 1968 i rieni cerddorol a chafodd ei daflu’n syth i mewn i fywyd y
cerddor teithiol. Yn Hong Kong, ac yntau’n chwech oed, cododd gitâr a dangos dawn naturiol ar
yr offeryn. Dyma oedd dechrau taith cerddorol sydd wedi arwain Robin trwy’r blŵs, roc a jazz
cyn cyrraedd at ei gariad mawr: cerddoriaeth Django Reinhardt.


Symudodd Robin i Amsterdam yn 1992, sefydlu’r Robin Nolan Swing Quartet a chael croeso fel
grŵp newydd, ffres. Dros y blynyddoedd nesaf cafodd lwyddiant a chydnabyddiaeth, nid yn
unig ym maes jazz a gwyliau cerddorol ond hefyd yn y byd roc a phop.


Newidiodd y Robin Nolan Swing Quartet yn Robin Nolan Trio yn 1996 a, cyn hir, cawsant eu
cydnabod yn rhyngwladol fel un o’r grwpiau jazz sipsiwn gorau. O Tokyo i Toronto, o Akureyri
i Austin, teithiai Robin y byd gan ennill llawer o edmygwyr newydd a dal i swyno’r rhai oedd
eisoes yn gyfarwydd â'i fersiwn gyffrous a hip o gerddoriaeth Django.


Yn 2014, cafodd CD ddiweddaraf Robin “Gypsy Blue” ar label Dhani Harrison (mab
George Harrison), HOT Records Ltd, ganmoliaeth uchel gan y beirniaid.


Aelodau eraill y triawd yw CHRIS QUINN (gitâr) o Swydd Amwythig ac ARNOUD VAN
DEN BERG
o’r Iseldiroedd. Mae gan Chris enw da yn rhyngwladol ac mae wedi chwarae
mewn llefydd fel y BB King Blues Club and Grille yn Efrog Newydd a Neuadd Albert,
Llundain. Mae Arnoud yn chwip o ddwbl-basydd a wnaeth enw iddo’i hun ym mand
Jimmy Rosenberg. Erbyn hyn, mae’n chwarae gyda llawer o brif gerddorion sipsi y byd fel
Robin Nolan, Paulus Schafer a Stochelo Rosenberg.


“Robin Nolan has the touch, the tone and the technique to make 40’s Euro-Swing sound vital
and fresh in these digital days” 
- Guitar Player magazine