GWESTY VICTORIA

Mae'r Vic yn cael ei redeg gan deulu ac fe gewch yno lety gwych, bwyd ardderchog a chroeso cynnes iawn.

Beth am ddod yn gynnar a mwynhau pryd o fwyd, ar gael o 6pm ymlaen, neu hyd yn oed aros noson?

Gwybodaeth/Cadw lle: vicmenai.com

Ffôn: 01248 712309

 

Gwesty Victoria

Porthaethwy

Ynys Môn

LL59 5DR

Maes parcio mawr a lle parcio cyhoeddus yn Stryd y Paced gyferbyn

Gallwch brynu tocynnau ymlaen llaw

Tocynnau a gwybodaeth: 01745 812260

Peidiwch a cholli

ALAN BARNES A'R

THE BROWNFIELD / BYRNE QUINTET

Nos Fercher  21 Mai

Dechrau am 8:30pm

 

Mynediad £8, Gostyngiadau £7

Aelodau o Undeb y Myfyrwyr a Phlant Ysgol £3

 

Rydyn ni’n sicr o gael noson wych o jazz yn y Vic yng nghwmni’r sacsoffonydd o fri rhyngwladol, Alan Barnes, a’r pumawd jazz ifanc disglair dan arweiniad trwmped/sax.

Mae ALAN BARNES

wedi ennill adrannau sax alto a chlarinet Gwobrau Jazz Pryain bum gwaith a’r adran sax bariton dair gwaith. Mae ganddo lu o recordiadau fel blaenwr, gyda’r pianyddion Brian Lemon ar label Zephyr a Dave Newton ar Concord Jazz, a gydaKenny Baker, Bob Wilber, Stan Tracey, the Tina May Trio a Tenor Madnessgyda Spike Robinson.

 

Bu Alan yn chwarae gyda Band Humphrey Lyttelton, y BBC Big Band, Cerddorfa Radio y BBC a Clark Tracey’s Tribute to Art Blakey, a rhwng 1987 a 1997 bu’n flaenwr yPizza Express Modern Jazz Sextet, gyda Gerard Presencer a Dave O’Higgins. Yn 2001 a 2006, cafodd ei ddewis yn Offerynnwr Jazz y Flwyddyn y BBC a bu’n chwarae ar albwm“Cannonball” y Don Weller Band a enillodd wobr Albwm y Flwyddyn yng Ngwobrau Jazz Prydain. Mae Alan yn gerddor amryddawn iawn sy’n eithriadol o boblogaidd mewn gwyliau ledled Prydain ac mae wedi perfformio gyda Selina Jones, Bjork, Van Morrison,Clare Teal, Jamie Cullum a Bryan Ferry. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi bod ar sawl taith yn yr Unol Daleithiau, De Affrica ac Ewrop.

Dau gerddor ifanc dawnus o Ogledd Cymru, Jamie Brownfield (trwmped) a Liam Byrne (sax), yw blaenwyr y BROWNFIELD / BYRNE QUINTET. Maen nhw’n rhoi naws ffres ac ifanc i glasuron a ffefrynnau bebop o gyfnod Blue Note y 40au a’r 50au ac ychydig o ganeuon bywiog y 30au.

Mae’r trwmpedwr JAMIE BROWNFIELD wedi ennill gwobr y Rising Star yng Ngwobrau Jazz Prydain. Ymhlith ei ddylanwadau mae Clifford Brown a Wynton Marsalis ac mae’n chwarae mewn pob math o arddulliau ar gyfer y trwmped jazz. Bu LIAM BYRNE, sax tenor, yn astudio yn Ysgol Gerdd y Guildhall. Mae ganddo dôn ddofn soniarus ac mae’n ennill enw da iddo’i hun ym myd y sacsoffon tenor jazz. Ymhlith ei ddylanwadau mae Lester Young, Coleman Hawkins a Sonny Rollins. Mae tri cerddor ifanc dawnus arall yn aelodau o’r Brownfield/Byrne Quintet: ANDY HULME (gitâr), ED HARRISON (dwbl bas) a JACK COTTERILL (drymiau).

Yn ôl Dave Gelly yn y Guardian, mae arddull a sain y pumawd yn “crisp, polished and full of life, playing some of the tastiest tunes from the days of bebop, swing and even before”. Cawn flas o hynny ar eu CD diweddaraf, “BBQ” sy’n cynnwys trefniannau dyfeisgar gan Liam. Mae’r cyngerdd hwn ganddynt, yng nghwmni Alan Barnes,yn addo bod yn noson wych o gerddoriaeth.