THE ROYAL BRITISH LEGION

Royal British Legion

Watts Dyke
Llay
Wrexham

LL12 0RL

 

 

Admission:

£10

£8 (Concession)
£5 (Students’ Union Members & Schoolchildren)

Concerts commence at 8:30pm

 

 

 

For further information telephone

01745 812260

Tuesday 28 April / Dydd Mawrth 28 Ebrill

ALAN BARNES + QUARTET

Mae ALAN BARNES wedi ennill adrannau sacs alto a chlarinet Gwobrau Jazz Prydain

bum gwaith a’r adran sacs bariton dair gwaith. Bu’n recordio’n aml gyda’r pianyddion

Brian Lemon ar label Zephyr a Dave Newton ar label Concord Jazz, a gyda Kenny Baker,

Bob Wilber, Stan Tracey, y Tina May Trio a Spike Robinson a’i Tenor Madness.

Daeth Alan i sylw ym myd jazz Prydain i ddechrau yn 1983 pan ymunodd â band ‘hard

bop’ Tommy Chase ac, yn nes ymlaen, pan oedd ym mand Humphrey Lyttleton rhwng

1988 a 1993, cyn canolbwyntio ar ei yrfa fel cerddor llawrydd. Am ddeng mlynedd, bu’n

darlledu’n rheolaidd gyda Band Mawr, Cerddorfa Radio a Cherddorfa Gyngerdd y BBC a

bu’n teithio ac yn recordio gyda Dick Walter, Kenny Baker, Bob Wilber, Mike

Westbrook, Don Weller, Stan Tracey a John Dankworth a’u bandiau mawr. Rhwng 1987 a

1997 ef oedd blaenwr y Pizza Express Modern Jazz Sextet, gyda Gerard Presencer a

Dave O’Higgins.

 

Am bum mlynedd, bu Alan yn aelod o Gerddorfa Laurie Holloway gan ymddangos yn

rheolaidd ar raglen Michael Parkinson ar y teledu. Cafodd ei ddewis yn Offerynnwr Jazz y

Flwyddyn y BBC yn 2001 a 2006 ac, yn 2003, gwnaed ef yn gymraed Coleg Cerdd Leeds.

Yn yr un flwyddyn, lansiodd ei label recordio ei hunan, Woodville Records, ac erbyn hyn

mae wedi cynhyrchu dros 40 o CDs, yn cynnwys rhai’n chwarae gyda Scott Hamilton,

Warren Vache, Ken Peplowski, Harry Allen, David Newton, Bruce Adams a Martin

Taylor. Mae wedi recordio rhai o gerddorion ei genhedlaeth ef hefyd, fel Jim Hart,

Simon Spillett ac Enrico Tomasso.

 

Ymhlith ei brosiectau diweddaraf mae The Liquorice-stick All-sorts gyda Jim Hart ar y

feibs a Paul Clavis ar y drymiau, wythawd o sêr yn chwarae cerddoriaeth Duke Ellington,

albwm o’r enw “Two For The Road” gyda Martin Taylor, a enwebwyd ar gyfer un o

Wobrau Jazz Prydain, albwm o gerddoriaeth Art Pepper, “Scenes in The City” gydag

Arnie Somegyi’n chwarae cerddoriaeth Charles Mingus, trefniannau newydd o ganeuon

Johnny Mandel gydag Anita Wardell a phumawd newydd gyda Tony Kofi. Yn ogystal, bu

Alan yn chwarae’n ddiweddar ar recordiad Bryan Ferry, “Jazz Age”, ac ar drac sain The

Great Gatsby. Bu hefyd yn teithio gyda Paloma Faith a Cherddorfa Guy Barker.

Mae’n gerddor aml ei ddawn sy’n boblogaidd iawn mewn gwyliau ledled y Deyrnas

Unedig. Mae Alan wedi perfformio gyda Selina Jones, Bjork, Van Morrison, Clare Teal,

Jamie Cullum a Bryan Ferry ac, yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi teithio llawer yn

America, De Affrica ac Ewrop.

 

Yn y cyngerdd heno, bydd yn ymddangos gydag allweddellau, gitâr, bas dwbl a drymiau

Pedwarawd Jazz Gogledd Cymru.