GWESTY VICTORIA 

Mae'r Vic yn cael ei redeg gan deulu ac fe gewch yno lety gwych, bwyd ardderchog a chroeso cynnes iawn.

Beth am ddod yn gynnar a mwynhau pryd o fwyd, ar gael o 6pm ymlaen, neu hyd yn oed aros noson?

Gwybodaeth/Cadw lle: vicmenai.com 

Ffôn: 01248 712309

 

Gwesty Victoria

Porthaethwy

Ynys Môn

LL59 5DR

Dechrau am 8:30pm

 

Mynediad £8, Gostyngiadau £7

Aelodau o Undeb y Myfyrwyr a Phlant Ysgol £3

 

Gallwch brynu tocynnau ymlaen llaw

Tocynnau a gwybodaeth: 01745 812260

 

 

JAZZ AT THE VIC

 

ALAN SKIDMORE +

QUARTET

Wednesday 25 February / Dydd Mercher 25 Chwefror

 

 

 

Mae ALAN SKIDMORE yn gerddor byd-enwog sydd â phrofiad mewn llu o sefyllfaoedd a

meysydd cerddorol. Gwnaeth enw iddo’i hun fel unawdydd ac fel aelod o grwpiau ar

ffilmiau a rhaglenni radio a theledu. Mae’r rhestr o gerddorion rhyngwladol y mae wedi

perfformio a recordio gyda nhw yn darllen fel "Who's Who" cerddoriaeth gyfoes ac yn

cynnwys Georgie Fame, John Mayall, Elvin Jones, Eric Clapton, Clark Terry, Stan Tracey,

Van Morrison, Charlie Watts, Chick Corea, Herbie Hancock, Joe Henderson a

Dexter Gordon! Bu’n perfformio mewn gwyliau ymhell ac agos, o Berlin i Chicago, ac yn

cynnal gweithdai mewn gwledydd fel Awstralia, India, y Philippines a’r Unol Daleithiau.

 

Daeth i amlygrwydd yn 1969, pan fu ei bumawd, gyda’r diweddar Kenny Wheeler, yn

cynrychioli’r Deyrnas Unedig yng Ngŵyl Jazz Montreux. Enillodd Wobr International

Press i’r Unawdydd Gorau, oedd yn cynnwys ysgoloriaeth i Goleg Cerdd Berklee yn

Boston, a Gwobr y Band Gorau.

 

Yn 1971, enillodd Alan bôl jazz Melody Maker ar gyfer sacsoffon am y tro cyntaf a, ddwy

flynedd yn ddiweddarach, ffurfiodd y band S.O.S. gyda John Surman a Mike Osborne.

Buont yn teithio’n helaeth, gan ymddangos yn Neuadd y Frenhines Elizabeth.

 

Yn y 1980au, bu’n cynrychioli’r BBC yng Ngŵyl Belgrâd gyda’r band S.O.H. (Skidmore,

Oxley a Haurand). Teithiodd Ewrop gyda nhw am chwe blynedd ac mae wedi teithio’r

byd a recordio gyda drymwr y Rolling Stones, Charlie Watts, ynghyd â Stan Tracey a

Georgie Fame. Ymddangosodd gyda Georgie ar y rhaglen deledu

Later With Jools Holland.

 

Ar ôl diddymu apartheid, dewiswyd Alan fel y cerddor jazz cyntaf o Ewrop i fynd ar

daith i Dde Affrica oedd wedi’i noddi gan y Cyngor Prydeinig. Ers hynny, mae wedi

recordio’r CDs "The Call" ac "Ubizo" ac wedi bod ar daith ym Mhrydain gyda’r band

drymio Affricanaidd Amampondo.

 

Yn ogystal ag ymddangos yn nosweithiau Jazz Gogledd Cymru, mae Alan yn dal i

chwarae yn yr holl brif wyliau. Cafodd ei daith "Tribute to John Coltrane" a ymwelodd â

Gŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Cheltenham adolygiadau gwych. Yn fwy diweddar,

bu’n cydweithio â Peter King yng Ngŵyl Jazz Môr y Gogledd gan gyflwyno eu rhaglen

"In Honour of Bird and Trane" gyda thriawd enwog Rein de Graaff o’r Iseldiroedd. Yn nes

adref, bu’n perfformio yn Neuadd Albert yn yr hydref gydag Elvis Costello

a Georgie Fame.

 

Mae Alan i’w glywed ar lawer o recordiadau, yn cynnwys y CDs "Tribute to Trane" ac

"East to West" gan yr Alan Skidmore Quartet, a

"How Long Has This Been Going On" gyda’r Van Morrison Band, a gyrhaeddodd rif 1 yn

siart jazz yr Unol Daleithiau.

 

Yn y cyngerdd hwn yng Ngwesty Victoria, bydd y Bill Coleman Trio, gyda’r bas dwbwl

yn blaenu, Paul Kilvington (allweddellau) a Dave Hassell (drymiau) yn ymuno

ag Alan Skidmore.