THE ROYAL BRITISH LEGION

Royal British Legion

Watts Dyke
Llay
Wrexham

LL12 0RL

 

 Admission: £8

Concession: £7

Members: £6
SU Members & Schoolchildren:
£3 
 


 

Concerts commence at 8pm

 

For further information telephone

01745 812260 

 

*Click Here For Directions

to Llay British Legion*

Tuesday 19 February / Dydd Mawrth 19 Chwefror

ANDRZEJ BARANEK QUARTET

with KYRAN MATTHEWS (sax)

 

 

A hard-swinging and inventive pianist who many will recognise as a member of the renowned Magic Hat Ensemble,

ANDRZEJ BARANEK (keyboards) kicks off the New Year at Llay RBL with his quartet, which features

ED HARRISON (double bass) and HUGH LAWRENCE (drums), plus special guest

KYRAN MATTHEWS. A prize-winning saxophonist and graduate of the Royal Northern College of Music, Kyran has appeared for North Wales Jazz to great acclaim with both his Homage To Horace Silver and the SK2 Jazz Orchestra.

Pianydd pwerus a dyfeisgar a fydd llawer yn cydnabod fel aelod o'r Magic Hat Ensemble, ANDRZEJ BARANEK (allweddellau) yn cychwyn y Flwyddyn Newydd yn LBL RBL gyda'i bedwarawd, sy'n cynnwys ED HARRISON (bas dwbl) a HUGH LAWRENCE

(drymiau), ynghyd â gwestai arbennig KYRAN MATTHEWS. Mae sosoffonydd sydd wedi ennill gwobrau a graddedig yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd, Kyran, wedi ymddangos am ddiolch mawr i Jazz Gogledd Cymru gyda'i Homage To Horace Silver a Cherddorfa Jazz SK2.