CATRIN FINCH CENTRE

 

RONI BEN-HUR

Saturday 11 October / Dydd Sadwrn 11 Hydref

  

CATRIN FINCH CENTRE

GLYNDWR UNIVERSITY

MOLD ROAD

WREXHAM

LL11 2AW

Commencing 8.30pm

Admission £8, Concessions £7,

School Children and Students' Union members £3

RONI BEN-HUR:

“A superior straight-ahead guitarist who can swing as hard as anyone.”
-Scott Yanow, Allmusic.com

DYMA GYFLWYNO GITARYDD JAZZ BYD-ENWOG O’R UNOL DALEITHIAU
RONI BEN-HUR

 

Mae’r gitarydd jazz Roni Ben-Hur wedi ennill enw ardderchog iddo’i hun fel cerddor acaddysgwr, yn enwog am ei dôn gyfoethog, ei fyrfyfyrio disglair, ei gyfansoddi telynegol a’iallu i swyno cerddorion, myfyrwyr a gwrandawyr fel ei gilydd.

 

Ganwyd Roni yn Israel yn 1962 ond mae bellach yn byw yn New Jersey. Mae ganddo nawalbwm fel arweinydd neu gyd-arweinydd i’w enw, ac mae wedi’i ddisgrifio gan y beirniadjazz amlwg Gary Giddens o’r Village Voice fel "a limber and inventive guitarist [who] keepsthe modernist flame alive and pure, with a low flame burning in every note".

 

Dechreuodd Roni chwarae mewn bandiau priodas ac yng nghlybiau Tel Aviv pan oedd yn eiarddegau, wedi’i swyno gan recordiadau o Wes Montgomery, Grant Green, Jim Hall aKenny Burrell. Pan gyrhaeddodd sîn jazz Efrog Newydd, fe’i cymerwyd o dan adain ypianydd jazz Barry Harris, disgybl i Monk, enillydd gwobr Grammy ac arweinydd y JazzCultural Theatre ddylanwadol ym Manhattan yng nghanol yr 80au. Bu’r gitarydd ifanc ynchwarae ym mand Harris, gan amsugno doethineb cerddorol a gwersi am fywyd.

 

Recordiodd Roni am y tro cyntaf ar albwm y Barry Harris Trio, Backyard yn 1996 ac aethi’r stiwdio gyda’r pianydd unwaith eto yn 2001 ar gyfer ei albwm Anna's Dance, a oedd yncynnwys nifer o gerddorion hŷn fel Charles Davis ar y sacsoffon, Walter Booker ar y basdwbl a Leroy Williams ar y drymiau. Mae hefyd wedi cydweithio gyda Mojave, yn cynnwysy basydd o Frasil, Nislon Matta a’r drymiwr Victor Lewis; Fortuna, gyda’r basyddRufus Reid; a Smile, ei albwm gyda’r gitarydd jazz, Gene Bertoncini. Mae ei offrwmdiweddaraf, Our Thing, yn broject yr oedd yn ei arwain ar y cyd gyda’r basydd o Banama,Santi Debriano. Fe’i disgrifiwyd gan Downbeat fel “Mesmerizing” ac mae’n cynnwyscyfansoddiadau gan Thelonious Monk, Irving Berlin ac Antonio Carlos Jobim, yn ogystal ârhai darnau gwreiddiol.

 

Yn ogystal ag arwain ei fandiau ei hun, mae Roni wedi rhannu llwyfan a stiwdio gyda sawlenw mawr, fel Cecil Payne, Etta Jones, Marcus Belgrave, Charles McPherson,Jimmy Heath, Clark Terry, Slide Hampton, Earl May, Teri Thornton a Bill Doggett. Mae’nperfformio’n rheolaidd yn y neuaddau jazz pwysicaf ac mewn gwyliau mawr ar drawsAmerica ac o gwmpas y byd.

 

Mae dysgu wedi dod yn bwysicach i Roni Ben-Hur dros y blynyddoedd ac mae’n teithio’rbyd fel addysgwr. Ef yw cyfarwyddwr rhaglen jazz Ysgol Lucy Moses yng NghanolfanKaufman ym Manhattan ers iddo’i sefydlu yn 1994. Mae wedi dysgu myrdd o bobl ichwarae mewn ensemble, byrfyfyrio a chwarae’r gitâr jazz. Yn ogystal â’i wersyll jazz ynne Ffrainc, mae Roni wedi arwain gwersylloedd yn Patterson, Efrog Newydd ac, yn fwydiweddar, drwy ei gwmni Adventures in Jazz y mae’n ei gynnal gyda’i wraig, y gantoresAmy London, mae’n arwain gwersylloedd jazz yn Puerto Rico, Twrci, ac yn Schroon Lake,Efrog Newydd, yn dysgu gweithdai jazz ‘straight ahead’, jazz Lladin a jazz Brasiliaidd.

Mewn cyngerdd gyda (gitâr) TREFOR OWEN & ANDY HULME, BILL COLEMAN (dwbl bas) & DAVE HASSELL (drymiau)

 

CANOLFAN CATRIN FINCH, PRIFYSGOL GLYNDŴR,FFORDD YR WYDDGRUG, WRECSAM, LL11 2AW

 

Nos Sadwrn 11 Hydref Dechrau am 8.30pm

Mynediad £8, Gostyngiadau £7, Plant Ysgol £3

 

Rhagor o wybodaeth: 01745 812260 / northwalesjazz.org.uk