Dechrau am 8.00pm

YSTAFELL CLWYD

 

Mynediad £12, Gostyngiadau £10,

Plant Ysgol £5

 

 

Tocynnau ar gael o

Clwyd Theatr Cymru ar

01352 701521

neu www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

 

 

 

Un o ddigwyddiadau Gŵyl Gelf Sir y

Fflint wedi’i drefnu ar y cyd â Jazz Gogledd Cymru Rhagor o wybodaeth:

01745 812260 / northwalesjazz.org.uk

YSTAFELL CLWYD,

CLWYD THEATR CYMRU,

YR WYDDGRUG,

CH7 1YA

 

Tuesday 2 February / Dydd Mawrth 2 Chwefror

CHRISTIAN GARRICK QUARTET

"Spirit O'Stephane gyda"

 

 

 

Yn ôl CHRISTIAN GARRICK, cafodd ei fagu mewn corwynt cerddorol o gartref. Byddai ei dad, y
pianydd jazz Michael Garrick MBE yn cyfansoddi cerddoriaeth ddydd a nos ac, yn yr ystafell
nesaf, rhoddai ei fam wersi piano a chlarinet. Pan oedd yn blentyn, doedd hi ddim yn
anghyffredin i Christian ddod ar draws pobl fel Jaco Pastorius, Spike Milligan, Nigel
Kennedy neu hyd yn oed Petula Clarke un diwrnod, ac efallai drannoeth byddai’n mynd i’r
Royal Festival Hall i wrando ar ei fam yn canu gyda Chôr Philharmonig Llundain a chwrdd â
phobl fel Olivier Messiaen, Itzhak Perlman, Klaus Tennstedt neu Zubin Mheta.
Un digwyddiad a gafodd ddylanwad enfawr ar y Christian ifanc a’i gerddoriaeth oedd
cyfarfod â Stephane Grappelli a’i glywed yn chwarae yng nghanolfan John Dankworth,
The Stables, yn Wavendon.


Enillodd Christian radd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn perfformio yn yr Academi Gerdd
Frenhinol yn Llundain ac aeth ymlaen i fod yn fiolinydd jazz gyda’r gorau yn y byd. Bu’n
gweithio gyda pherfformwyr jazz fel Wynton Marsalis, Bireli Lagrene, Martin Taylor a
Julian Joseph. Bu ar daith i’r Dwyrain Pell ac Awstralia fel rhan o deyrnged y gitarydd
John Etheridge i Stephane Grappelli ac, yn 2001, aeth ar daith i Israel gyda’r Fonesig
Cleo Laine a Cherddorfa Philharmonig Israel.


Yn ogystal, mae wedi teithio a recordio llawer gyda'r gitarydd penigamp o Baris,
Angelo Debarre, ac mae'n aelod o grŵp Alec Dankworth, Spanish Accents. Yn dilyn ei
berfformiad yng ngŵyl Genius of the Violin yn 2004, gwahoddwyd ef i berfformio gwaith
Astor Piazzolla, The Four Seasons of Buenos Aires, gyda Barry Wordsworth yn y Brighton
Dome ac yna yn y Royal Festival Hall, Llundain yn 2008.


Ac yntau’n brif fiolinydd Prydain yn ei faes, Christian fu’r dewis cyntaf i gydweithio â nifer o
sêr fel Dolly Parton, Van Morrison, Brian Ferry a Caro Emerald. Gwnaeth lawer o waith ffilm
a theledu gyda chyfansoddwyr fel Danny Elfman a Howard Shore sy’n golygu ei fod i’w
glywed yn chwarae ar draciau sain ffilmiau enfawr fel Les Miserables a The Hobbit. Tua
dechrau 2015, bu Christian, ynghyd ag Anne Dudley a Cherddorfa Siambr Llundain, yn
perfformio’r brif thema a dawns wledig ar drac sain dramateiddiad y BBC o Poldark.
Ar gyfer y sioe hwyliog hon i ddathlu gwaith ei arwr, Stephane Grappelli, gyda chaneuon
eiconig fel Sweet Georgia Brown, Strike Up the Band ac Ain't Misbehavin', ynghyd â baledi
hyfryd fel Flamingo, Nuages a The Folks Who Live on the Hill,
bydd JEZ COOK (gitâr), ANDY CROWDY (dwbl bas) a TOM HOOPER (brwshys)
yn ymuno â Christian Garrick.

“Christian Garrick is the best young violinist in jazz today.”  The Observer