CLWYD THEATR CYMRU

YSTAFELL CLWYD,

CLWYD THEATR CYMRU,

YR WYDDGRUG, CH7 1YA

Dewch i glywed Cubana Bop yn cyflwyno cyfuniad o rythmau jazz Lladinaidd egnïol, caneuon o rai o brif sioeau cerdd yr 20fed ganrif, fel ‘Tonight’, ‘America’ a ‘Somewhere’ o West Side Story a nifer o hen ffefrynnau jazz. Mae’r band wyth-darn cyffrous hwn, gyda dau ganwr eithriadol, yn cyfuno jazz â rhythmau yn null y Buena Vista Social Club o Giwba. Daeth y syniad gwreiddiol gan Terry Seabrook, pianydd sydd hefyd yn trefnu cerddoriaeth.

 

TERRY SEABROOK

piano a blaenwr

JO MARSHALL & PAUL ROBERTS llais

SHANTI JAYASINHA

trwmped a flügelhorn

IAN PRICE

sacs, ffliwt a chlarinet

DAVIDE MANTOVANI

bas

SATIN SINGH

congas ac offerynnau taro

ADAM RILEY

drymiau a timbales

 

Dechrau am 8.00pm

YSTAFELL CLWYD

 

Dechrau am 8.00pm

YSTAFELL CLWYD

 

Mynediad £15, Gostyngiadau £12, Plant Ysgol £5

 

Tocynnau ar gael o

Clwyd Theatr Cymru ar 01352 755114 neu www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

 

Un o ddigwyddiadau Gŵyl Gelf Sir y

 

Fflint wedi’i drefnu ar y cyd â Jazz Gogledd Cymru Rhagor o wybodaeth: 01745 812260 / northwalesjazz.org.uk

Dydd Mawrth 25 Mawrth

CUBANA BOP

a’u Jazz Lladinaidd egnïol

 

JO MARSHALL yw un o’r cantorion. Graddiodd o’r Academi Gerdd Frenhinol a chychwyn ei gyrfa ar Broadway yn The Threepenny Opera. Yna, treuliodd saith mlynedd gyda’r enwog Swingle Singers gan berfformio mewn neuaddau mawreddog fel La Scala, Neuadd Albert a chlwb Ronnie Scott. Mae ei llais i’w glywed ar draciau sain ffilmiau fel rhai Harry Potter a The Hunger Games ac fe berfformiodd yn y BBC Broadway Prom yn 2012 gyda cherddorfa enwog

John Wilson.

 

Mae PAUL ROBERTS yn ganwr a cherddor profiadol a difyr. Mae wedi perfformio’n fyw ac ar ffilm, radio a theledu ym mhedwar ban byd. Am 16 mlynedd, bu’n brif ganwr gyda’r band ‘The Stranglers’ gan gyrraedd brig y siartiau ym Mhrydain ac Ewrop. Mae wedi canu ar o leiaf 30 albwm a’r un faint o senglau. Mae Paul yn actor hefyd ac mae ei brif rannau’n cynnwys Mephistopheles yn Mephistopheles Smith ac Ovid yn The Art of Love. Bu’n actio hefyd gyda rhai o brif actorion Prydain yn y ddrama gyfnod Cranfod i’r BBC.

 

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

Graddiodd y pianydd a’r blaenwr, TERRY SEABROOK o Ysgol Gerdd Eastman yn Efrog Newydd a chychwyn ei yrfa ym 1985 yn teithio Ewrop a’r Dwyrain Canol gyda’r canwr jazz, Joe Lee Wilson. Mae wedi perfformio gyda llu o artistiaid uchel eu parch yn cynnwys Clark Terry, Sonny Stitt, Archie Shepp a Jimmy Witherspoon. Cafodd ei grŵp, Milestones, sy’n fand teyrnged i gerddoriaeth Miles Davis, groeso mawr yn Clwyd Theatr Cymru yn 2012.

 

Mae SHANTI JAYASINHA, ar y trwmped a’r flügelhorn, wedi mwynhau gyrfa lewyrchus ac amrywiol. Bu’n gweithio gyda Kenny Wheeler a Tim Garland yn yr 80au ac yna aeth ymlaen i chwarae gyda The Brand New Heavies, Big Band John Mayer, y Zappistas gyda John Etheridge a llu o fandiau eraill. Ar hyd y blynyddoedd, datblygodd ei hoffter o gerddoriaeth Ladinaidd ac mae wedi chwarae gyda’r rhan fwyaf o aelodau’r Buena Vista Social Club, yn cynnwys Ruben Gonzales a Cachaito.

 

Cyrhaeddodd yr Eidalwr, DAVIDE MANTOVANI, Bass, i Lundain ym 1991 a bu’n chwarae gyda rhai o’r perfformwyr jazz a cherddoriaeth Ladinaidd gorau: Andy Sheppard, Ian Carr, Tony Remy, Gilad Atzmon, Antonio Forcione, Monica Vasconcelos. Mae wedi chwarae mewn gwyliau yng Nghaeredin, Aberhonddu, Ffrainc, yr Eidal, Sbaen, Twrci, Iwerddon a Lwcsembwrg.

 

Mae IAN PRICE, sacsoffôn tenor, yn gweithio gyda’i bedwarawd ei hun, gyda’r grŵp Brasilaidd, Basiado, a gyda’r enwog Herbie Flowers. Yn ogystal â bod yn aelod o Milestones a Cubana Bop gyda Terry Seabrook, mae’n gweithio gyda phedwarawd John Donaldson, sydd wedi recordio albwm deyrnged i gerddoriaeth y pianydd a’r cyfansoddwr, y diweddar Bheki Mseleku.

 

Ers iddo symud i Lundain ym 1995, mae ADAM RILEY, sy’n chwarae’r drymiau a’r timbales gyda’r band, wedi perfformio gyda Jamie Cullum, Katie Melua, Gary Husband, Don Weller, Alan Barnes ac Alex Garnett. Yn ogystal, ffurfiodd ei fand ei hunan, Deep Fill, i chwarae cerddoriaeth wreiddiol Ladinaidd a miwsig wedi’i ysbrydoli gan ffync. Mornington Lockett oedd y sacsoffonydd ac roedd Satin Singh yn chwarae’r offerynnau taro.

 

Mae SATIN SINGH, congas ac offerynnau taro, yr un mor gartrefol yn chwarae cerddoriaeth Indiaidd â cherddoriaeth Ladinaidd. Dechreuodd chwarae’r timbales gyda King Salsa a bu’n chwarae gyda’r rhan fwyaf o fandiau salsa Llundain. Bu’n gweithio gyda Roberto Pla, Denys Baptiste, Jazz Jamaica, Matt Bianco a Down to the Bone.

 

The core element of our music is jazz meets Latin, particularly Cuban. We’ve got two great singers, wonderful horn players and great improvised solos, all augmented

by the core rhythm.” Terry Seabrook

 

One of the best homegrown Latin jazz ensembles” The Guardian

 

Terry Seabrook's punchy band finds common ground between jazz, Afro-Cubana and salsa riffs

The Times.