Dechrau am 8.00pm

YSTAFELL CLWYD

 

Mynediad £12, Gostyngiadau £10, Plant Ysgol £5

 

Tocynnau ar gael o

Clwyd Theatr Cymru ar

01352 755114

neu www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

 

Un o ddigwyddiadau Gŵyl Gelf Sir y

 

Fflint wedi’i drefnu ar y cyd â Jazz Gogledd Cymru Rhagor o wybodaeth: 01745 812260 / northwalesjazz.org.uk

 

PEDWARAWD CLARK TRACEY

Tuesday 17 June / Dydd Mawrth 17 Mehefin

 

YSTAFELL CLWYD,

CLWYD THEATR CYMRU,

YR WYDDGRUG,

CH7 1YA

Mae Ystafell Clwyd yn agor ei drysau i un o brif sêr jazz Prydain, Clark Tracey, mab y diweddar Stan Tracey y pianydd gwych, a’i bedwarawd rhagorol sy’n cynnwys Brandon Allen, sacsoffonydd tenor o Awstralia sy’n debyg iawn i Dexter Gordon; Gareth Williams (piano) enillydd un o Wobrau Jazz Prydain ac a ddisgrifiwyd gan y Guardian fel “a fantastic improviser”, ac Arnie Somogyi (bas dwbwl) sy’n aelod o’r Ronnie Scott All-Stars.

 

Mae blaenwr y pedwarawd, Clark Tracey (drymiau) wedi’i ddewis dair gwaith yn Ddrymiwr Gorau yng Ngwobrau Jazz Prydain ac mae wedi ennill Gwobr Ronnie Scott.   Ers iddo droi’n broffesiynol ym 1978, mae Clark wedi gweithio gyda goreuon y maes, gan deithio i bedwar ban byd a recordio’n helaeth gyda gwahanol ensembles ei dad, o driawd i gerddorfa. Mae wedi recordio dros 90 albym ac wedi perfformio mewn dros 50 o wledydd gyda sêr o America fel Johnny Griffin, Pharaoh Sanders, Red Rodney, Scott Hamilton, Ronnie Scott, Kenny Wheeler a Tommy Smith. Ers iddo ffurfio’i fand cyntaf ym 1981 gyda Django Bates ac Iain Ballamy, mae Clark wedi dod yn flaenwr nifer o grwpiau blaenllaw yn cynnwys y pedwarawd llachar y mae’n dod ag ef i’r gogledd.

 

Bu Brandon Allen (sacsoffon tenor) yn astudio yng Nghonservatorium Cerddoriaeth Gorllewin Awstralia, gan arbenigo mewn perfformio jazz, cyn symud i Lundain a chychwyn ar yrfa amrywiol sydd wedi cynnwys perfformio gyda cherddorion o fri o sawl gwahanol genre. Mae gormod i’w rhestru ond ymhlith yr uchafbwyntiau mae Keith Tippett, Darius Brubeck, The BBC Big Band a Gerard Presencer, ac artistiaid o fyd y felan y phop fel Jools Holland, Neil Diamond ac Eric Clapton. Mae Brandon yn aelod o World Jazz Trio Alec Dankworth ac mae’n cyflwyno’r Late Late Show bob nos Fercher yng nghlwb Ronnie Scott gyda’i bedwarawd ei hunan.

 

Mae Gareth Williams (piano) yn berfformiwr creadigol, deinamig a chyffrous ac mae wedi plesio’r adolygwyr a’r cyhoedd fwyfwy ers iddo droi’n broffesiynol tua dechrau’r 90au. Ef oedd enillydd dosbarth y pianyddion yng Ngwobrau Jazz Prydain 2013 a disgrifiwyd ef gan

Peter Vacher yn Jazzwise fel “the embodiment of creative energy...with a keyboard command that’s both impressive and well-directed”. Bu Gareth yn gweithio fel pianydd a chyfarwyddwr cerdd i Claire Martin sydd wedi ennill Gwobr Canwr Jazz y Flwyddyn, Prydain ac mae wedi chwarae gyda llu o fawrion rhyngwladol byd jazz yn cynnwys Art Farmer, George Coleman,

James Moody, Martin Taylor a Jack Wilkins.

 

Mae galw mawr am wasanaeth Arnie Somogyi (bas dwbl) sy’n gerddor, yn gyfansoddwr, yn arweinydd bandiau ac yn ddarlithydd jazz yn y Birmingham Conservatoire. Mae wedi perfformio a recordio gyda nifer o gerddorion o fri, yn cynnwys sêr pop fel Tom Jones ac Amy Winehouse ac artistiaid jazz uchel eu parch fel John Dankworth, Stan Tracey a Bobby Hutcherson. Mae Arnie’n aelod o Ronnie Scott’s All Stars sy’n chwarae yng nghlwb Ronnie Scott, mae i’w glywed ar drac sain y ffilm The Talented Mr Ripley ac mae ganddo ei brosiectau jazz arloesol ac eclectig ei hunan.