THE VICTORIA HOTEL

 

The family run Vic offers excellent accommodation, great food and a very warm welcome. Why not come early and treat yourself to dinner, available from 6pm, or even stay the night?

Info / Reservations:

www.vicmenai.com/croeso.html

Tel 01248 712309

 

The Victoria Hotel

Telford Road

Menai Bridge

Isle Of Anglesey

LL59 5DR

Concert commmences 8.30pm

 

Admission £6.50, Concessions £5.50

S U Members and School Children £3

 

For further information telephone

01745 812260

Dydd Mercher 27 Tachwedd / Wednesday 27 November

JAZZ JAM SESSION

featuring Neil Yates & Trefor Owen

 

Neil-Yates2.jpg
towen.png

Mae’r gynulleidfa a cherddorion gwadd wrth eu bodd â sesiynau jamio Jazz Gogledd Cymru. Mae’r rhaglen bob amser yn amrywiol ac yn ddifyr ac mae croeso i unrhyw gerddorion a hoffai roi cynnig ar jazz, beth bynnag eu lefel, eistedd gyda’r band o dan arweiniad y trwmpedwr dawnus, Neil Yates a Trefor Owen (gitâr).

Bydd llawer o gynulleidfa Jazz Gogledd Cymru’n gyfarwydd â NEIL YATES (trwmped) gan mai ef, a’r sacsoffonydd tenor Dean Masser, oedd blaenwyr y Jazz Worriers. Mae Neil wedi perfformio yn y byd pop gydag artistiaid fel The Brand New Heavies, Robbie Williams a llawer rhagor, yn y byd jazz gyda mawrion fel Peter King, Don Weller, Denys Baptiste, y Jazz Jamaica All Stars, Clark Tracey ac NYJO, ac wedi chwarae ar albwm “Migrations” band Gary Crosby, Nu Troop.

Bu TREFOR OWEN, gitarydd jazz enwocaf Cymru, yn teithio Prydain gyda gitaryddion Americanaidd o fri fel Mundell Lowe a Randy Johnston ac mae wedi perfformio llawer yn yr Unol Daleithiau – yn San Francisco ac LA, yn y Classic American Guitar Show, Efrog Newydd ac yn yr enwog Jazz Cafe, Sefydliad Smithsonian, Washington DC. Mae Trefor wedi hyfforddi llu o gerddorion jazz ac mae'n diwtor preswyl yn y penwythnosau gitâr jazz rhyngwladol chwemisol a gynhelir yn Wrecsam. Os ydych yn chwarae offeryn ac yr hoffech weithio ar eich sgiliau jazz, dewch draw i’r gweithdy cyn y sesiwn jamio a chewch gyfle i gydweithio â’r band gan dderbyn arweiniad unigol ac fel grŵp. Ar gyfer pobl o bob gallu. Mae croeso arbennig i gerddorion ifanc.

Popular with both audiences and visiting musicians, North Wales Jazz jam sessions always deliver a varied and enjoyable programme, and any musicians with an interest in performing jazz, at whatever level, are welcome to sit in with the band which will be fronted by the highly talented Neil Yates (trumpet) and Trefor Owen (guitar).

NEIL YATES will be familiar to many North Wales Jazz audiences as co-leader of the Jazz Worriers alongside tenor saxophonist Dean Masser. He has performed in the pop world with artists like The Brand New Heavies, Robbie Williams and many more, and has played with jazz greats including Peter King, Don Weller, Denys Baptiste, the Jazz Jamaica All Stars, Clark Tracey and the NYJO, and featured on the album “Migrations” by Gary Crosby’s Nu-Troop.

Wales’s premier jazz guitarist, TREFOR OWEN, has toured the UK with such American guitar greats as Mundell Lowe and Randy Johnston and performed extensively in the USA, appearing in San Francisco and LA, at the Classic American Guitar Show, New

York and the prestigious Jazz Cafe at the Smithsonian Institution, Washington DC. A prolific jazz educator, Trefor is resident tutor at the renowned North Wales International Jazz Guitar Weekends, held at Glyndwr University, Wrexham.

If you play an instrument and want to work on your jazz skills then why not come along to the pre-jam workshop where you will get a chance to work with the band, receiving both individual and group guidance. For all levels of ability. Young musicians are always particularly welcome.

With DAVE SALTRESE (keyboards), ANDY MACKENZIE (guitar), GREG ROBLEY (double bass) and JOHN SMITH (drums)

 

 

 

Gyda DAVE SALTRESE (allweddellau), ANDY MACKENZIE (gitâr), GREG ROBLEY (bas) a  JOHN SMITH (dryms)