YSTAFELL CLWYD, CLWYD THEATR CYMRU,

 

YR WYDDGRUG,

CH7 1YA

​​​​

Tocynnau ar gael o Clwyd Theatr Cymru ar 01352 755114

neu www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

Dyma driawd o sêr rhyngwladol o dan arweiniad y pianydd David Newton. Yn Swydd Efrog y cychwynnodd David ei yrfa gerddorol ac yna symudodd i Gaeredin. Wedyn, cafodd ei berswadio gan Alan Barnes, a fu’n rhannu ystafell gydag ef yng Ngholeg Cerdd enwog Leeds i symud i Lundain ac, erbyn 1995, roedd yn cydweithio’n rheolaidd â Carol Kidd, Marion Montgomery, Tina May, Annie Ross, Claire Martin, a Stacey Kent y treuliodd y deng mlynedd nesaf yn recordio ac yn teithio’r byd gyda hi. Ar yr un pryd, roedd David yn cyfansoddi cerddoriaeth ar gyfer ei CDs ei hunan yn ogystal ag yn ysgrifennu ar gyfer Martin Taylor, Alan Barnes, Tina May and Claire Martin. Erbyn hyn, mae ei gerddoriaeth i’w chlywed ar lawer o raglenni teledu, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, lle mae dros 20 o ffilmiau yn elwa ar ei gerddoriaeth hudolus ef. Erbyn 2003, roedd David wedi sefydlu ei label ei hunan, Brightnewday Records, ac yn y flwyddyn honno, roedd ef ac Andy Cleyndert i’w clywed ar recordiad y Don Weller Quartet, “The Way You’re Going to Look Tomorrow Morning”! Gwnaed David Newton yn gymrawd Coleg Cerdd Leeds yn 2003 ac, yn 2011, dewiswyd ef yn Bianydd Gorau ar gyfer Gwobrau Jazz Prydain am y degfed tro.

CLWYD THEATR CYMRU

Dydd Mawrth 19 Tachwedd

 

Pob un yn sêr rhyngwladol

THE DAVID NEWTON TRIO gyda

DON WELLER A MARTIN SHAW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dechrau am 8.00pm

Mynediad £12, Gostyngiadau £10, Plant Ysgol £5

Tocynnau ar gael o Clwyd Theatr Cymru ar 01352 755114

neu www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

 

 

Cyflwyniad gan Jazz Gogledd Cymru

 

Mae David Newton,

a ddewiswyd ddeg gwaith yn Bianydd Jazz Gorau yng Ngwobrau Jazz Prydain, yn cyd-chwarae gyda’r sacsoffonydd gwych Don Weller, a ddisgrifiwyd gan y Guardian fel “one of the most entertaining straight ahead players on the UK jazz circuit for 30 years”, y trwmpedwr amryddawn Martin Shaw, sy’n chwarae yn aml gydag artistiaid/ensembles o’r

BBC Big Band i Natalie Cole,

a’r ddwy seren,

Andy Cleyndert (dwbl bas)

a Clark Tracey (drymiau).

​​

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page

Mae’r sacsoffonydd Don Weller yn un o bobl mwyaf adnabyddus a hoffus byd jazz y Deyrnas Unedig. Mae wedi gweithio llawer gyda Gil Evans, yr arweinydd bandiau enwog o America, a gyda Stan Tracey o Brydain sy’n feistr ar y piano jazz. Mae ei grŵp ei hunan, Major Surgery, a olynwyd yn ddiweddar gan fand newydd, Don Weller Electric Quartet, sy’n cynnwys Chris Briscoe a Steve Waterman, bron yn chwedlonol. Mae pob aelod o adran sacsoffonau The Don Weller Big Band yn seren – Peter King, Nigel Hitchcock, Mornington Lockett, Art Themen ac

Alan Barnes, gyda’r trwmpedwyr Gerard Prescencer a Henry Lowther, a’r pianydd David Newton.

 

Mae Mornington Lockett ac Art Themen i’w clywed gyda Don ar y CD o 2008, The 3 Tenors at the Appleby Jazz Festival. Oherwydd ei sain unigryw, mae Don Weller wedi dod yn ddewis cyntaf ar gyfer nifer o draciau sain teledu a ffilmiau, yn cynnwys ffilm Sting am glwb jazz, Stormy Monday, a gyda Charlie (Rolling Stones) Watts ar gyfer ei wahanol fandiau cyngerdd jazz rhyngwladol. Mae Don yn gerddor sydd â’i lais unigryw ei hunan, ei ffordd ei hunan o wneud pethau a gafael braff ar yr iaith gerddorol. “He imitates nobody yet swings as hard and plays as soulfully, inventively and, if necessary, as devastatingly fast as any American icon could.": Jack Massarik: Evening Standard.

 

Dechreuodd Martin Shaw astudio’r trwmped yn un ar ddeg oed ac, am dair blynedd, bu’n aelod o Gerddorfa Ieuenctid Genedlaethol Prydain, gan gyflwyno amryw o weithiau cerddorfaol mawr gyda rhai o brif arweinyddion y byd. Rhwng 1985 a 1991, bu Martin yn astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol, Coleg Berklee yn Boston a Choleg Cerdd y Guildhall. Ers hynny, mae wedi gweithio gyda llawer o gerddorion jazz blaenllaw fel Cleo Laine, John Dankworth, Peter King, Dick Morrissey a Tim Garland, a bandiau mawr yn cynnwys The BBC Big Band. Yn ogystal, mae Martin yn dod o hyd i amser i berfformio gydag ensemblau clasurol ac mewn sioeau yn y West End ac mae wedi recordio, chwarae’n fyw a theithio’n helaeth gyda chantorion pop fel Sting, Jamiroquai a Natalie Cole. Mae’n amlwg yn gerddor amryddawn iawn ac mae wedi perfformio yn y John Wilson Orchestra Proms yn Neuadd Albert, Llundain ac wedi chwarae cerddoriaeth Miles Davis gyda band arbennig Terry Seabrook, Milestones.

 

Y ddau arall yn y band yw Andy Cleyndert (dwbl bas) a Clark Tracey (drymiau). Dros y deng mlynedd ar hugain ddiwethaf, mae Andy Cleyndert wedi dod i amlygrwydd rhyngwladol gan chwarae gyda llawer o sêr y byd jazz fel Bud Shank, Lee Konitz ac Ed Thigpen, a bu’n aelod o nifer o fandiau eiconig o Brydain fel chwechawd a phedwarawd Ronnie Scott a band Stan Tracey. Mae wedi cychwyn ei label recordio ei hunan hefyd, Trio Records, sydd wedi denu rhai o gerddorion jazz gorau Prydain. Daeth Clark Tracey i amlygrwydd haeddiannol yn y byd jazz rhyngwladol, trwy wneud gwaith drymio a chyfansoddi i’w dad, Stan Tracey, a thrwy ei waith llawrydd amrywiol gyda llawer o gerddoriaon amlwg fel Johnny Griffin, Red Rodney, Alan Barnes a Kenny Wheeler. Mae Clark Tracey wedi ennill tair gwobr yng Ngwobrau Jazz Prydain, wedi perfformio mewn tua 50 o weldydd ac wedi ymddangos

ar dros 90 o albymau!