GWESTY VICTORIA

Chwaraewr sacsoffon rhyngwladol

DAVE O'HIGGINS

Nos Fercher 30 Hydref  Dechrau am 8.30yh

 Mae'r Vic yn cael ei redeg gan deulu ac fe gewch yno lety gwych, bwyd ardderchog a chroeso cynnes iawn.

Beth am ddod yn gynnar a mwynhau pryd o fwyd, ar gael o 6pm ymlaen, neu hyd yn oed aros noson?

Gwybodaeth/Cadw lle: vicmenai.com Ffôn: 01248 712309

 

Gwesty Victoria

Porthaethwy

Ynys Môn

LL59 5DR

Mynediad £8, Gostyngiadau £7

Aelodau o Undeb y Myfyrwyr a Phlant Ysgol £3

Enillydd: Gwobr John Dankworth i’r

Unawdydd Jazz Gorau

 

Enillydd ddwywaith: Sacs Tenor Gorau, Gwobrau Jazz Prydain

 

Dazzling post-bop tenorist with a magnificent range and a dramatic turn of phrase

The Guardian

MEWN CYNGERDD GYDA

TREFOR OWEN (gitâr)

PAUL KILVINGTON (allweddellau),

BILL COLEMAN (dwbl bas)

a DAVE HASSELL (drymiau)

 

Mae’r sacsoffonydd dawnus Dave O’Higgins yn gymeriad poblogaidd ac adnabyddus yn y byd jazz rhyngwladol ac mae wedi recordio 13 albwm fel prif offerynnwr mewn grwpiau amrywiol. Yn ei ddyddiau cynnar, bu’n chwarae gyda’r Gerddorfa Jazz Ieuenctid Genedlaethol a cymerodd gyfnod sabathol i fynd ar daith gyda’r grŵp Mezzoforte o Wlad yr Iâ. Yna, daeth i amlygrwydd fel prif chwaraewr y band poblogaidd Roadside Picnic ac ennill llawer o ganmoliaeth gyda’i driawd,

y Gang of Three.

 

Bu’n aelod o bumawd Cleo Laine/John Dankworth ac mae wedi chwarae gyda nifer o fandiau eraill fel Sax Appeal, y Clark Tracey Sextet, Itchy Fingers, Incognito a band Martin Taylor, Spirit of Django. Yn ogystal, mae wedi perfformio/recordio gydag artistiaid enwog fel Salif Keita, Ray Charles,

Peggy Lee, Frank Sinatra, Jason Rebello, Jamie Cullum, Kyle Eastwood, Peter Gabriel, Stan Tracey,

The BBC Big Band a mwy.

Mae wedi ennill gwobr fawr John Dankworth i’r Unawdydd Jazz Gorau ac enillodd wobr y Sacsoffon Tenor Gorau ddwywaith yng Ngwobrau Jazz Prydain. Mae Dave yn dal yn gymeriad dylanwadol ym myd jazz y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol ac, yn ddiweddar, cymerodd ran yn nhaith

Brubecks play Brubeck gyda Darius, Chris a Dan Brubeck i ddathlu pen blwydd Dave Brubeck yn 90. Mae hefyd wedi recordio dwy CD gyda’r chwaraewr sacs chwedlonol o’r Unol Daleithiau,

Eric Alexander, yn nhraddodiad Johnny Griffin ac Eddie “Lockjaw” Davis,

a Tubby Hayes a Ronnie Scott.

 

Yn ddiweddar, bu Dave yn cydweithio â Pete Wraight, a fu’n Gyfarwyddwr Cerdd a threfnwr

Matthew Herbert’s Big Band ers deng mlynedd, i gyd-gyflwyno a recordio albwm o bum cyfansoddiad gwreiddiol, gan arwain at brosiect The Two Minds Big Band. Disgwylir i hwn fynd ar daith y flwyddyn nesaf. Mae hefyd wedi rhyddhau CD newydd, Got The Real Note, y mae’n arwain ar y cyd arni gyda’r basydd Geoff Gascoyne. Mae hon yn cynnwys nifer o ‘contrafacts’ (alawon newydd sydd wedi’u hysgrifennu gyda newidiadau cordiau’r hen ffefrynnau) sydd wedi’u hysgrifennu

a’u trefnu gan y ddau arweinydd.

 

Un o Lundain yw Dave O’Higgins ac, yno, mae’n chwarae’n rheolaidd gyda band preswyl Clwb Jazz Ronnie Scott ac yn chwarae bob mis gyda’i bedwarawd yn y 606 Club yn Chelsea.

 

Dywed efallai mai’r perfformiad y mae’r nifer fwyaf o bobl wedi’i weld a’i glywed ganddo yw ei ymddangosiad fel bysgiwr gyda Rowan Atkinson yn

“The Return of Mr Bean”!

 

Yn y cyngerdd hwn, bydd Dave O'Higgins yn cael cwmni prif gitarydd jazz Cymru, Trefor Owen, a aned ar Ynys Môn ac sy’n enwog yn rhyngwladol, a thri cherddor dawnus arall sef Paul Kilvington (allweddellau), Bill Coleman (dwbl bas) a phrif offerynnwr taro Lladinaidd Prydain,

Dave Hassell (drymiau).

 

“O’Higgins plays with quite exceptional fluency and his fund of ideas never runs out.”

The Observer

 

“Dave's bright, colourful sound on soprano saxophone is a joyous experience”

Straight No Chaser

Maes parcio mawr a lle parcio cyhoeddus yn Stryd y Paced gyferbyn

Gallwch brynu tocynnau ymlaen llaw

Tocynnau a gwybodaeth: 01745 812260