CLWB Y LLENG BRYDEINIG

Clawdd Wat, Llai, Wrecsam, LL12 0RL

Nos Fawrth 1 Hydref     Dechrau am 8.30pm

Pob aelod yn seren a’r trwmped yn arwain yr

ENRICO TOMASSO QUARTET

Peidiwch â cholli Enrico Tomasso!

Enillydd: Gwobrau Jazz Prydain 2012 a 2013

 

Yn ymddangos gyda’i bedwarawd sy’n boblogaidd ym Mhrydain a thramor ac yn chwarae ar ei albwm ardderchog, Al Dente:

 

JOHN PEARCE – allweddellau

ANDY CLEYNDERT – dwbl bas

BOBBY WORTH – drymiau

 

Mae’n arwydd o wir fedrusrwydd pan fydd trwmpedwr jazz yn chwarae mor llithrig ac yn gwneud iddi ymddangos mor rhwydd fel eich bod yn gwrando ar y gerddoriaeth ac nid ar y dechneg”:

Dave Gelly, The Observer

 

Tomasso yw'r trwmpedwr swing par excellence”:

Peter Vacher, Jazzwise

Mynediad £12, Gostyngiadau £10, Plant Ysgol £5

Gallwch brynu tocynnau ymlaen llaw

Tocynnau a gwybodaeth: 01745 812260

Caiff Enrico Tomasso ei gyfrif ymhlith ein trwmpedwyr gorau heddiw ac mae’n cael ei enwebu’n rheolaidd am un o Wobrau Jazz Prydain. Ef oedd enillydd gwobr trwmpedwr gorau 2012 a 2013.

 

Dechreuodd Enrico chwarae’r trwmped yn bump oed. Clarinetydd jazz oedd ei dad, Ernie Tomasso, ac aeth ef ati i feithrin dawn gynhenid Enrico a rhoi pob cyfle iddo wrando ar gerddorion jazz o fri a chyfarfod â nhw. Yn eu plith roedd Benny Goodman, Roy Eldridge, Oscar Peterson, Buddy Rich,

Dizzy Gillespie, a bandiau Basie ac Ellington. Louis Armstrong oedd ei ysbrydoliaeth fwyaf. Cafodd gyfarfod â Louis a chwarae iddo yn ystod ei ymweliad â Phrydain ym 1968 ac, ar ôl hynny, bu’r ddau’n ysgrifennu at ei gilydd ac yn ffrindiau tan ddiwedd oes Louis.

(Efallai eich bod wedi gweld rhai o gyfweliadau Enrico am Louis ar y teledu).

 

Treuliodd ddeuddeng mlynedd gyda’r Pasadena Roof Orchestra ac yna gyfnod maith gyda

Ray Gelato’s Giants. Gall chwarae mewn arddulliau amrywiol iawn ac mae wedi cael gyrfa brysur yn recordio gyda gwahanol artistiaid yn cynnwys Clare Teal, y cyfansoddwr ffilmiau John Altman, a

Bryan Ferry. Mae i’w glywed ar CD Bryan Ferry, As Time Goes By, a gyda’r Bryan Ferry Orchestra ar yr albwm The Jazz Age yn ogystal ag ar drac sain addasiad ffilm Baz Luhrmann

o’r nofel The Great Gatsby (2013).

 

Mae Enrico’n enwog yn rhyngwladol ac yn un o chwaraewyr amlycaf y byd jazz ym Mhrydain. Gwelir hynny’n glir trwy restru rhai o’r bobl y bu’n cydweithio â nhw yn ddiweddar, fel Scott Hamilton,

Marty Grosz, Warren Vache, Dan Barrett, Ken Peplowski, Bucky Pizzarelli, John Barnes, Acker Bilk,

Keith Nichols, the Pizza Express All Stars ac Alex Welsh Remembered. Mae hefyd wedi chwarae yn y bandiau mawr, Echoes of Ellington, mae wedi cymryd rhan Roy Eldridge ym mand teyrnged y

Gene Krupa Big Band, ac wedi perfformio ei deyrnged ei hunan i Louis Armstrong, Salute to Satch.

 

Mae gan Enrico bresenoldeb cyffrous ar lwyfan a phersonoliaeth fywiog ac mae hynny, ynghyd â’i feistrolaeth wych ar ei offeryn a dyfeisgarwch ei arddull yn ei wneud yn un o’n prif sêr jazz ni heddiw.

 

Ar gyfer cyngerdd yr hydref, mae’n bwriadu dod â’i bedwarawd llawn o Lundain i ogledd

Cymru am y tro cyntaf. Yr aelodau eraill yw John Pearce (allweddellau),

Andy Cleyndert (dwbl bas) a Bobby Worth (drymiau).

 

Yn y 70au a’r 80au, bu John Pearce yn gwneud llawer o waith gyda’r Ray Ellington Quartet a llawer o fandiau mawr a cherddorfeydd yn cynnwys rhai Jack Parnell, Billy May and James Last. Mae ymhlith cerddorion mwyaf amryddawn ac uchel eu parch Prydain ac wedi chwarae ym mhedwar ban byd gydag Anita O'Day, Peggy Lee, Art Farmer, Ronnie Scott a llawer mwy.

Bu’n aelod o’r Scott Hamilton Quartet ers y flwyddyn 2000.

 

Dros y ddeng mlynedd ar hugain ddiwethaf, mae Andy Cleyndert wedi dod i amlygrwydd rhyngwladol gan chwarae gyda llawer o sêr y byd jazz fel Bud Shank, Lee Konitz ac Ed Thigpen, a bu’n aelod o nifer o fandiau eiconig o Brydain fel chwechawd a phedwarawd Ronnie Scott a band Stan Tracey. Mae wedi cychwyn ei label recordio ei hunan hefyd, Trio Records, sydd wedi denu rhai o gerddorion jazz gorau Prydain.

 

Ers ei ddyddiau’n ddrymiwr cyntaf y Gerddorfa Jazz Ieuenctid Genedlaethol ym 1966, bu galw mawr am ddoniau Bobby Worth gan chwaraewyr fel Pete King, Jim Mullen, Don Weller ac Alan Barnes, ac mae wedi ennill enw iddo’i hunan yn rhyngwladol fel un o ddrymwyr gorau Prydain, gan chwarae gyda nifer

fawr o sêr jazz America.

 

Wrth adolygu albwm yr Enrico Tomasso Quartet, Al Dente, yn 2012, dywedodd Dave Gelly o’r Observer ei bod yn arwydd o wir fedrusrwydd pan fydd trwmpedwr jazz yn chwarae mor llithrig ac yn gwneud iddi ymddangos mor rhwydd fel eich bod yn gwrando ar y gerddoriaeth ac nid ar y dechneg. Bydd cyngerdd Wrecsam yn cynnwys caneuon o’r recordiad hwnnw, gan roi blas ar yr hyn y gall cynulleidfa ei ddisgwyl: nifer o ganeuon adnabyddus dethol (a rhai llai adnabyddus) gan gyfansoddwyr fel George Gershwin,

Duke Ellington a Hoagy Carmichael.

 

“Tomasso yw'r trwmpedwr swing par excellence”: Peter Vacher, Jazzwise