THE ROYAL BRITISH LEGION

Dydd Mawrth 30 Ebrill / Tuesday 30 April

GRANT RUSSELL QUARTET

gydag/featuring JEFF GUNTREN (sacs/sax)

 

Gavin Barras Quartet 5.jpg

Royal British Legion

Watts Dyke
Llay
Wrexham

LL12 0RL

 

Admission:

£8

£7 (Concession)

£6 (NWJ Members)
£3 (Students’ Union Members & Schoolchildren)

 

Concerts commence at 8pm

 

For further information telephone

01745 812260

 

*Click Here For Directions

to Llay British Legion*

Mae GRANT RUSSELL yn chwaraewr dwbl bas meistrolgar sydd wedi ennill nifer o wobrau. Mae

wedi chwarae gyda llu o gerddorion amlwg fel Chris Potter, Norma Winstone a Digby Fairweather,

ac mae’n dod i Lai gyda thri cherddor gwych sy’n rhannu ei ymroddiad i jazz a byrfyfyrio. Un o Iowa

yw JEFF GUNTREN ac ers iddo symud i Fanceinion yn 2015 mae wedi gwneud enw iddo’i hunan gyda llawer o fandiau ledled y Deyrnas Unedig, yn cynnwys y Manchester Jazz Collective. Aelodau eraill y pedwarawd heno yw GEORGE KING (allweddellau) a LUKE FLOWERS (dryms)

An award-winning and virtuoso double bass player, GRANT RUSSELL has played with an array of

high profile artists including Chris Potter, Norma Winstone and Digby Fairweather, and he comes to

Llay with three more first-rate musicians who share a commitment to jazz and improvisation. Since

moving to Manchester from his native Iowa in 2015, JEFF GUNTREN has quickly made a name for

himself with many bands all over the UK including the Manchester Jazz Collective, while tonight's

quartet is completed by GEORGE KING (keyboards) & LUKE FLOWERS (drums).