CANOLFAN CATRIN FINCH

 

Yn rhestr Downbeat Magazine o'r 75 gitarydd gorau erioed, galwyd ef yn “Modern Maestro”!

 

 

Performiodd gyda llu o'r mawrion fel Dizzy Gillespie, Flip Phillips,Ruby Braff a Red Norvo

 

Manylion: 01745 812260

YN CYFLWYNO, O UNOL DALEITHIAU’R AMERICA, UN O’R GITARYDDION JAZZ GORAU YN Y BYD

HOWARD ALDEN

Nos Sadwrn 10 Hydref

 

  

CANOLFAN CATRIN FINCH

PRIFYSGOL GLYNDŴR

FFORD YR WYDDGRUG

WRECSAM

LL11 2AW

Dechrau am 8.30pm

 

Mynediad £8,

Gostyngiadau £7,

Plant Ysgol £3

Cyngerdd gyda’r

 

gitaryddion TREFOR OWEN ac

ANDY HULME

yng nghwmni

BILL COLEMAN (bas dwbl)

a ANDY BOLD(drymiau)

Mae Howard Alden yn un o gitaryddion jazz mwyaf amryddawn yr Unol Daleithiau ac mae yr un mor gartrefol yn chwarae jazz sipsiwn, swing, bop a cherddoriaeth America Ladin. Cafodd Howard ei ysbrydoli gan y chwedlonol George Van Eps ac fe recordiodd bedwar albwm gydag ef. Daeth yn feistr ar y gitâr saith tant ac, fel y clywir wrth iddo chwarae yn arddull y sipsiwn ar drac sain ffilm Woody Allen, "Sweet and Low Down", mae wedi meistroli’r gitâr chwe thant hefyd. Howard yw seren anweledig y ffilm ac, yn ogystal â chwarae’r holl unawdau gitâr, bu’n rhoi gwersi gitâr i Sean Penn ar gyfer ei ran fel gitarydd jazz chwedlonol o’r 30au – rhan y cafodd enwebiad am un o Wobrau’r Academi amdani!

Mae Howard Alden wedi recordio llu o albymau ar label Concord a chafodd un o’i rai enwocaf, Concord Jazz Guitar Collective, gyda’r dawnus Jimmy Bruno a Frank Vignola, ei chanmol am ddod yn glasur yn syth bin.

 

Mae Howard yn un o’r gitaryddion jazz y mae mwyaf o alw amdanynt yn America ac mae wedi chwarae gyda chyfoeth o chwaraewyr fel Dizzy Gillespie, Flip Phillips, Ruby Braff, Red Norvo a llawer rhagor. Fel arwydd o statws Howard yn ei faes, dewiswyd ef yn gitarydd a chyfarwyddwr cerdd rhaglen fawreddog i ddathlu hanner can mlwyddiant Gŵyl Jazz Newport a buont ar daith i hanner cant o ddinasoedd UDA yn ogystal ag ymddangos yn Newport ei hunan.

 

Mae Howard Alden yn wyneb cyfarwydd ym Mhrydain ac Ewrop hefyd ac mae wedi ymddangos yng Ngŵyl Gitarau Jazz Ryngwladol Gogledd Cymru a Gŵyl Jazz Aberhonddu gyda Scott Hamilton. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu’n diwtor yng Ngweithdy Gitarau Jazz Rhyngwladol 2011 yn Provence, ac yna ymddangosodd yn Vienna, y Swistir a’r Almaen, gyda’r chwedlonol Bucky Pizzarelli. Yn ddiweddar, bu’n chwarae yn Efrog Newydd yng nghlybiau enwog Birdland, a’r Smalls yn Greenwich Village, ac fe’i clywir yn aml yn Noswaith Gitarau enwog John Pisano yn LA.