CATRIN FINCH CENTRE

 

Saturday 10 October / Dydd Sadwrn 10 Hydref

JACK WILKINS

 

  

CATRIN FINCH CENTRE

GLYNDWR UNIVERSITY

MOLD ROAD

WREXHAM

LL11 2AW

CANOLFAN CATRIN FINCH, PRIFYSGOL GLYNDŴR,
FFORDD YR WYDDGRUG, WRECSAM, LL11 2AW
Dechrau am 8.30yn
Mynediad £8, Gostyngiadau £7, Plant Ysgol £3
Manylion: 01745 812260 / www.northwalesjazz.org.uk

Bu’r gitarydd Jack Wilkins yn syfrdanu cynulleidfaoedd jazz er dechrau’r 1970au â’i dechneg
gadarn a’i gordiau dychmygus. Mae wedi chwarae mewn digwyddiadau rhyngwladol o’r
safon uchaf gan gyd-chwarae â mawrion fel Chet Baker, Sarah Vaughan, Bob Brookmeyer,
Buddy Rich a llawer mwy.


Yn Efrog Newydd y magwyd Jack. Dechreuodd chwarae’r gitâr yn dair ar ddeg oed ac roedd
yn dysgu eraill pan oedd yn ddwy ar bymtheg. Mae’r cerddorion a gafodd y dylanwad mwyaf
arno’n rhai eithriadol o fedrus a manwl sy’n chwarae harmonïau soffistigedig; rhai fel
Johnny Smith, Django Reinhardt, Charlie Christian, Wes Montgomery, Joe Pass, Bill Evans,
Clifford Brown a Freddie Hubbard. Mae’r un rhinweddau yn perthyn i Jack ei hunan a dyma a
ddywedodd y cyfansoddwr dawnus, Russell Garcia, amdano: “Mae Jack Wilkins yn fwystfil.
Mae’n chwarae’r gitâr fel y mae Oscar Peterson yn chwarae’r piano." Mae dylanwad jazz
clasurol a jazz De America a chwaraewyr fel Julian Bream a Baden Powell yn drwm arno fel y
gwelir o’r albwm a ryddhaodd yn 2009, Until It’s Time. Yno, mae themâu clasurol gan
Beethoven ac Antonio Lauro i’w clywed ochr yn ochr â thonau mwy arferol gan Bacharach a
Mancini


Canmolwyd Windows (1973), albwm cyntaf Jack fel arweinydd triawd, am waith gitâr disglair
ac arloesol. Roedd hwn yn gosod y safon ar gyfer recordiadau wedyn, fel Merge (1977) a
Reunion (2000), gyda Randy a Michael Brecker, Eddie Gomez a Jack DeJohnette. Ymhlith ei
recordiadau arbennig eraill mae Trioart (1998) a Project G7 (1993), a theyrnged mewn dwy
CD i Wes Montgomery yng nghwmni Kenny Burrell ac eraill. Dros y blynyddoedd diwethaf,
mae Jack wedi chwarae mewn llawer o wyliau rhyngwladol gyda mawrion y byd jazz fel
Stanley Turrentine, Red Rodney a Johnny Griffin. Yn 1977, cafodd y cyfle i gydweithio â
Charles Mingus ac yna, yn 1991, bu ar daith fyd-eang The Mingus Epitaph, ac wedyn 5
Guitars play Mingus yn 1996 gyda’r gitaryddion Larry Coryell a Russell Malone. Fel un sy’n
cymeradwyo gitarau Benedettos, mae i’w weld ar y DVD The Benedetto Players in Concert
gyda’r gitaryddion Jimmy Bruno, John Pisano a Randy Johnston.


Mae Jack hefyd yn gyfeilydd penigamp, wedi chwarae a recordio gyda chantorion enwog fel
Mel Torme, Ray Charles, Sarah Vaughan, Sammy Davis Jr, Tony Bennett,
Cassandra Wilson a Manhattan Transfer. Ar ben hynny, mae’n gitarydd jazz byrfyfyr gwych.
Dechreuodd fyrfyfyrio o ddifri, meddai, pan oedd yn aelod o’r Buddy Rich Septet ac y
gadawodd Buddy’r llwyfan un noson a gofyn iddo ef “chwarae rhywbeth”. Wrth chwarae ar ei
ben ei hun, mae Jack yn cyflwyno trefniannau llawn dychymyg sy’n dangos meistrolaeth o’i
offeryn ac o harmonïau caneuon poblogaidd Americanaidd canol yr 20fed ganrif.


Bu Jack Wilkins yng Ngŵyl Ryngwladol y Gitâr Jazz, Gogledd Cymru yn 2001 ac rydym yn
edrych ymlaen yn fawr at ei groesawu yn ôl i Wrecsam. Yn y cyngerdd hwn, bydd yn rhannu’r
llwyfan gyda Bill Coleman ar y bas dwbl a Dave Hassell ar y drymiau a’r gitarwyr dawnus
Trefor Owen ac Andy Hulme, sydd wedi teithio llawer fel deuawd,
gan gyflwyno’u trefniannau unigryw o ganeuon jazz clasurol.