CANOLFAN CATRIN FINCH

Bu’n cyd-chwarae â llawer o’r chwaraewyr jazz enwocaf oll, fel Chet Baker,

Sarah Vaughan, Bob Brookmeyer,

Buddy Rich a Charles Mingus

 

Mae wedi recordio albymau jazz dylanwadol gyda’r Brecker Brothers,

Jack DeJohnette ac Eddie Gomez

 

"Mae Jack Wilkins yn fwystfil. Mae’n chwarae’r gitâr fel y mae Oscar Peterson yn chwarae’r piano." Russell Garcia, Composer

Dyma gyflwyno’r chwaraewr gitâr jazz syfrdanol

JACK WILKINS

o Efrog Newydd

Dydd Sadwrn 12 Hydref

  

CANOLFAN CATRIN FINCH

PRIFYSGOL GLYNDŴR

FFORD YR WYDDGRUG

WRECSAM

LL11 2AW

Dechrau am 8.30pm

Mynediad £8, Gostyngiadau £7, Plant Ysgol £3

Bu’r gitarydd Jack Wilkins yn syfrdanu cynulleidfaoedd jazz er dechrau’r 1970au â’i dechneg gadarn a’i gordiau dychmygus. Mae wedi chwarae mewn digwyddiadau rhyngwladol o’r safon uchaf gan gyd-chwarae â mawrion fel Chet Baker, Sarah Vaughan, Bob Brookmeyer, Buddy Rich a llawer mwy.

 

Manylion: 01745 812260

Cyngerdd gyda’r

gitaryddion TREFOR OWEN ac ANDY HULME

yng nghwmni

BILL COLEMAN (bas dwbl) a DAVE HASSELL (drymiau)

Yn Efrog Newydd y magwyd Jack. Dechreuodd chwarae’r gitâr yn dair ar ddeg oed ac roedd yn dysgu eraill pan oedd yn ddwy ar bymtheg. Mae’r cerddorion a gafodd y dylanwad mwyaf arno’n rhai eithriadol o fedrus a manwl sy’n chwarae harmonïau soffistigedig; rhai fel Johnny Smith, Django Reinhardt, Charlie Christian, Wes Montgomery, Joe Pass, Bill Evans, Clifford Brown a Freddie Hubbard. Mae’r un rhinweddau yn perthyn i Jack ei hunan a dyma a ddywedodd y cyfansoddwr dawnus, Russell Garcia, amdano: “Mae Jack Wilkins yn fwystfil. Mae’n chwarae’r gitâr fel y mae Oscar Peterson yn chwarae’r piano." Mae dylanwad jazz clasurol a jazz De America a chwaraewyr fel Julian Bream a Baden Powell yn drwm arno fel y gwelir o’r albwm a ryddhaodd yn 2009, Until It’s Time. Yno, mae themâu clasurol gan Beethoven ac Antonio Lauro i’w clywed ochr yn ochr â thonau mwy arferol gan Bacharach a Mancini

 

Canmolwyd Windows (1973), albwm cyntaf Jack fel arweinydd triawd, am waith gitâr disglair ac arloesol. Roedd hwn yn gosod y safon ar gyfer recordiadau wedyn, fel Merge (1977) a Reunion (2000), gyda Randy a Michael Brecker, Eddie Gomez a Jack DeJohnette. Ymhlith ei recordiadau arbennig eraill mae Trioart (1998) a Project G7 (1993), a theyrnged mewn dwy CD i Wes Montgomery yng nghwmni Kenny Burrell ac eraill. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Jack wedi chwarae mewn llawer o wyliau rhyngwladol gyda mawrion y byd jazz fel Stanley Turrentine, Red Rodney a Johnny Griffin. Yn 1977, cafodd y cyfle i gydweithio â Charles Mingus ac yna, yn 1991, bu ar daith fyd-eang The Mingus Epitaph, ac wedyn 5 Guitars play Mingus yn 1996 gyda’r gitaryddion Larry Coryell a Russell Malone. Fel un sy’n cymeradwyo gitarau Benedettos, mae i’w weld ar y DVD The Benedetto Players in Concert gyda’r gitaryddion Jimmy Bruno, John Pisano a Randy Johnston.

 

Mae Jack hefyd yn gyfeilydd penigamp, wedi chwarae a recordio gyda chantorion enwog fel

Mel Torme, Ray Charles, Sarah Vaughan, Sammy Davis Jr, Tony Bennett,

Cassandra Wilson a Manhattan Transfer. Ar ben hynny, mae’n gitarydd jazz byrfyfyr gwych. Dechreuodd fyrfyfyrio o ddifri, meddai, pan oedd yn aelod o’r Buddy Rich Septet ac y gadawodd Buddy’r llwyfan un noson a gofyn iddo ef “chwarae rhywbeth”. Wrth chwarae ar ei ben ei hun, mae Jack yn cyflwyno trefniannau llawn dychymyg sy’n dangos meistrolaeth o’i offeryn ac o harmonïau caneuon poblogaidd Americanaidd canol yr 20fed ganrif.

 

Bu Jack Wilkins yng Ngŵyl Ryngwladol y Gitâr Jazz, Gogledd Cymru yn 2001 ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ei groesawu yn ôl i Wrecsam. Yn y cyngerdd hwn, bydd yn rhannu’r llwyfan gyda Bill Coleman ar y bas dwbl a Dave Hassell ar y drymiau a’r gitarwyr dawnus Trefor Owen ac Andy Hulme, sydd wedi teithio llawer fel deuawd, gan gyflwyno’u trefniannau unigryw o ganeuon jazz clasurol.