THE ROYAL BRITISH LEGION

 

Dydd Mawrth 29 Hydref / Tuesday 29 October

CELEBRITY JAM SESSION

North Wales Jazz Quartet & saxophonist Liam Byrne

Royal British Legion

Watts Dyke
Llay
Wrexham

LL12 0RL

 

Admission:

£8

£7 (Concessions)

£6 (Members)
£3 (Students’ Union Members & Schoolchildren)

 

Concerts commence at 8pm

 

For further information telephone

01745 812260

 

*Click Here For Directions

to Llay British Legion*

15384432_10154770927979680_9216684748921
15370073_10154770930434680_1256636441446
15304119_10154770927419680_4813846727422

Bydd Pedwarawd Jazz Gogledd Cymru yn chwarae rhai safonau clasurol ac yn agor y llawr i

amrywiaeth eang o bobl sy'n eistedd i mewn, gan amlaf gan gynnwys cyrn, lleiswyr ac offerynnau

adran rhythm. Dan arweiniad gwestai arbennig LIAM BYRNE (sacs), bydd y jam, am 8.30pm, yn cael

ei ragflaenu am 7pm gan WEITHDY JAZZ dewisol ar gyfer pob offeryn. Mae eistedd i mewn yn y

sesiwn jam yn £ 5, a mynediad i'r gweithdy, £3. Mae cymryd rhan yn y naill ddigwyddiad neu'r llall

yn rhad ac am ddim i'r rhai 25 oed ac iau (a'u rhieni).

The North Wales Jazz Quartet will be playing some classic standards and opening the floor to a

wide variety of sitters-in, typically including horns, vocalists and rhythm section instruments. Led by

special guest LIAM BYRNE (sax), the jam, at 8.30pm will be preceded at 7pm by an optional JAZZ

WORKSHOP for all instruments. To sit in at the jam session is £5, and admission to the workshop,

£3. Participation in either event is free to those aged 25 and under (and their parents)