Dechrau am 8.00pm

YSTAFELL CLWYD

 

Mynediad £15, Gostyngiadau £13,

Plant Ysgol £5

 

 

Tocynnau ar gael o

Clwyd Theatr Cymru ar

01352 755114

neu www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

 

 

 

Un o ddigwyddiadau Gŵyl Gelf Sir y

Fflint wedi’i drefnu ar y cyd â Jazz Gogledd Cymru Rhagor o wybodaeth:

01745 812260 / northwalesjazz.org.uk

YSTAFELL CLWYD,

CLWYD THEATR CYMRU,

YR WYDDGRUG,

CH7 1YA

 

Tuesday 17 November / Dydd Mawrth 17 Tachwedd

'ROOTS & HERBS' GAN BUMAWD

JEAN TOUSSAINT:

I DDATHLU ‘JAZZ MESSENGERS' Y CERDDOR ANHYGOEL,
ART BLAKEY

 

 

Mae JEAN TOUSSAINT, sacsoffonydd tenor a soprano, am dalu teyrnged i’r drymwr a’r
arweinydd band gwych, Art Blakey, a fu’n arwain y Jazz Messengers bydenwog am
dros 35 years, trwy ddod â’i bumawd i ogledd Cymru. Bu Jean Toussaint ei hunan
yn aelod o'r Jazz Messengers yn y 1980au a byddant yn chwarae caneuon gan
Wayne Shorter a Lee Morgan o albwm eiconig Blue Note Records, Roots & Herbs, a
nifer o ganeuon mwyaf poblogaidd y Jazz Messengers fel I Remember Clifford,
Moanin'ac Along Came Betty.


Ganed Jean Toussaint yn y Caribî a magwyd ef ar Ynysoedd y Wyryf, ar ynys Sant
Thomas, cyn mynd i Goleg Cerdd enwog Berklee yn Boston gyda Branford Marsalis,
Greg Osby, Kevin Eubanks, Jeff Watts, Victor Bailey, Cindy Blackman,
Donald Harrison a llawer eraill a fyddai’n dod yn sêr jazz.


Tra oedd yn Berklee, bu Jean yn astudio gyda’r sacsoffonydd a’r addysgwr mawr
Billy Pierce a ddaeth yn fentor iddo. Yn 1982, argymhellodd Billy y dylai Jean
gymryd ei le ym mand Art Blakey, y Jazz Messengers. Bu’n teithio ac yn recordio
gyda’r band am bedair blynedd gyda’r pianydd, Mulgrew Miller, y trwmpedwr
Terence Blanchard, y sacsoffonydd alto Kenny Garrett a’r drymiwr o fri, Art Blakey.
Cafodd gyfleoedd gwych wrth deithio’r byd yn chwarae yn y prif wyliau, clybiau a
neuaddau cyngerdd i gyd.


Pan nad oedd yn teithio gyda’r Jazz Messengers, byddai Jean yn aml yn arwain y
sesiynau jamio yng nghlwb jazz enwog Blue Note yn Efrog Newydd. Byddai hefyd
yn mynd i glybiau eraill yn y ddinas, gan gydchwarae â phobl fel Dizzy Gillespie,
Elvin Jones, Bobby Hutcherson a Freddie Hubbard.


Mae Jean Toussaint wedi bod yn Llundain ers 1987, gan ddod yn enwog dros y byd
fel arweinydd band a sacsoffonydd. Mae wedi recordio sawl albwm fel arweinydd
ac wedi ymddangos ar lawer mwy, gan gynnwys cydweithio â Bheki Mseleku,
Julian Joseph, Jason Rebello a Cleveland Watkiss.


Mae hefyd yn cael ei wahodd i chwarae gyda hufen cerddorion America pan
fyddant yn teithio Ewrop – y diweddaraf o’r rhain oedd y cyfle i berfformio gyda’r
pianyddion Cedar Walton a Donald Brown a’r trwmpedwr Eddie Henderson, a
mynd ar daith helaeth o Ewrop, y Dwyrain Canol ac Efrog Newydd gyda’r cerddor
gwych, Jeff “Tain” Watts.


Bydd pedwar cerddor Prydeinig o’r safon uchaf yn ymuno â Jean Toussaint i
ailgyflwyno stwff clasurol o’r cyfnod pan oedd y Jazz Messengers yn eu hanterth:
JAY PHELPS (trwmped), JONATHAN GEE (piano), DANIEL CASIMIR (dwbl bas), a
TROY MILLER (drymiau)


Toussaint displays a beautiful, incisive tone that you can only compare to
liquid crystal
” Time Out