Royal British Legion

Watts Dyke
Llay
Wrexham

LL12 0RL

 

Admission :

£8

£7 (Concession)
£3 (Students’ Union Members & Schoolchildren)

Concerts commence at 8:30pm

 

For further information telephone

01745 812260

 

MORNINGTON LOCKETT

Tuesday 30 September / Dydd Mawrth 30 Medi

Meistr ar y Sacsoffon Tenor
MORNINGTON LOCKETT

 

Pa ffordd well o ddechrau cyngherddau’r hydref yn Llai na gydag un o chwaraewyrsacsoffon tenor gorau Prydain a seren jazz ryngwladol – Mornington Lockett?

 

Mornington oedd prif ysgogydd y “New Jazz Couriers” rhagorol, sef band teyrnged i fandenwog Ronnie Scott a Tubby Hayes o’r 1950au ac yr oedd yn ei gyd-arwain gyda’rdiweddar Martin Drew ar y drymiau. Lansiwyd ei yrfa pan ymunodd â’r Jim MullenQuartet ym 1989. Fe’i gwahoddwyd wedyn i arwain ei bedwarawd ei hun yng NghlwbJazz Ronnie Scott, a teithiodd y byd gyda’r Ronnie Scott Quintet yn y 1990au cynnar.

 

Yn 1995, perfformiodd Mornington mewn cyngerdd gyda’r seren o Giwba ar y trwmped,Arturo Sandoval yn Neuadd y Barbican, ac o ganlyniad gofynnwyd iddo ailymuno â’rgrŵp fel rhan o’u taith trwy Brydain. Yn 2001, bu’n perfformio am wythnos yn y JazzCafé yn Llundain gyda’r seren blŵs o America, Jimmy Smith, ar yr organ Hammond.Gweithiodd gyda Jimmy ar bob un o’i ymweliadau diweddarach â Phrydain a teithiodd ynhelaeth drwy Ewrop gyda’r band yn haf 2004.

 

Ymysg uchafbwyntiau eraill ei yrfa mae cyd-weithio gyda’r pianydd arobryn o Hwngari,Béla Szakcsi Lakatos a’i driawd, oedd yn cynnwys, ar un achlysur, y drymiwr enwog oAmerica, Jack De Johnette; gweithio gyda’r pianydd o Brydain, Stan Tracey i ail-greu’rdarn eiconig o 1965, ‘Under Milk Wood’; cyngerdd yn Neuadd y Frenhines Elizabeth iddathlu canmlwyddiant geni Duke Ellington; a pherfformiad o ‘Sacred Music’ Ellingtonyng Nghadeirlan Sant Paul a’r lle’n llawn yn 2006 fel rhan o ddathliadau 80fed penblwydd Stan Tracey. Ymddangosodd Mornington hefyd gyda Stan yn y Proms yn 2009 ynNeuadd Albert. Yn y cyfamser, rhwng 2000 a 2010, rhyddhaodd y “New Jazz Couriers”bedair albwm a gafodd glod mawr, nhw oedd enillwyr y British Jazz Award am y GrŵpBychan Gorau yn 2002 ac, yn 2005, ymunodd y trwmpedwr o’r Swistir, FrancoAmbrosetti, â nhw am daith hir o gwmpas y Deyrnas Unedig.

 

Mae Mornington yn aelod rheolaidd o fand y Tri Thenor gydag Art Themen a Don Wellerac yn gyd-arweinydd ar bumawd gyda Peter King. Mae Mornington wedi chwarae hefydgyda Don Grusin, Martin Drew, Claire Martin, Sarah Jane Morris, Jon Hendricks,Niels Henning Ørsted Pedersen, Dave Weckl, Jon Faddis, Georgie Fame a llawer mwy.

 

Yn ymuno â Mornington Lockett ar gyfer y perfformiad hwn bydd pedwarawd danarweiniad gitâr yn cynnwys prif gitarydd jazz Cymru, Trefor Owen. Mae Trefor wedigweithio’n helaeth ym Mhrydain ac America, fel perfformiwr ar y gitâr jazz ac addysgwr,gan berfformio gyda sawl cawr o fyd jazz, fel Jim Hall, Jimmy Bruno, Harry Allen a Warren Vache i enwi dim ond rhai. Yn y pedwarawd gydag ef mae Andy Hulme (gitâr), Frank Grime (bas), ac Andy Bold (drymiau).

 

 

NEUADD Y LLENG BRYDEINIG,
LLAI, WRECSAM, LL12 0RL
Nos Fawrth 30 Medi
Dechrau am 8.30pm

 

 

Mynediad £8, Gostyngiadau £7,
Aelodau Undeb y Myfyrwyr a Phlant Ysgol £3


Gallwch brynu tocynnau ymlaen llaw ar 01745 812260