Dechrau am 8.00pm

YSTAFELL CLWYD

 

Mynediad £12,

Gostyngiadau £10,

 

 

Tocynnau ar gael o

Clwyd Theatr Cymru ar

01352 755114

neu www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

 

 

 

Un o ddigwyddiadau Gŵyl Gelf Sir y

Fflint wedi’i drefnu ar y cyd â Jazz Gogledd Cymru Rhagor o wybodaeth:

01745 812260 / northwalesjazz.org.uk

YSTAFELL CLWYD,

CLWYD THEATR CYMRU,

YR WYDDGRUG,

CH7 1YA

Dydd Mawrth 27 Medi / Tuesday 27 September 

Nat Steele's

MJQ Celebration

 

 

Dyma ddathliad o gerddoriaeth yr enwog Modern Jazz Quartet gan y fibraffonydd

Nat Steele a thri o gerddorion jazz gorau Prydain. Byddant yn cyflwyno eu fersiynau

arbennig eu hunain o glasuron fel ‘Django’, ‘The Golden Striker’, ‘Bag's Groove’ a mwy.

 

Yn ôl yr enwog Clark Tracey, mae Nat Steele yn un o’r chwaraewyr fibraffôn gorau a

ddaeth o Brydain erioed. Mae wedi datblygu’n chwaraewr ifanc aruthrol sy’n

adnabyddus am ei synnwyr o felodi, gan swingio dau forthwyl yn frwd yn debyg i

arddull Milt Jackson o’r MJQ.

 

Mae Nat wedi ennill ei blwyf ym myd jazz Llundain fel fibraffonydd a drymiwr ac

mae’n aml yn perfformio gyda sêr jazz o Brydain fel Peter King, Bobby Wellins a

Dave Newton. Mae’n perfformio’n rheolaidd yng Nghlwb Jazz Ronnie Scott ac mae

wedi rhannu llwyfan yno â cherddorion gwych o’r Unol Daleithiau fel Benny Green a

Wynton Marsalis. Cafodd ei ganmol gan artistiaid sy’n galw yno yn eu tro fel Joe Locke,

Jason Marsalis, Harold Mabern ac Eric Alexander ymhlith eraill.

 

Mae rhai o feistri’r fibraffôn wedi dylanwadu’n gryf ar ei arddull: pobl fel Milt Jackson,

Cal Tjader, Dave Pike a Victor Feldman. Yn wahanol i’r rhan fwyaf o fibraffonyddion

heddiw, mae’n well ganddo’r arddull felodig ddau-forthwyl na’r arddull gordaidd

bedwar-morthwyl. Mae hyn yn rhoi cyfle iddo ddisgleirio fel unawdydd yn arddull ei

arwyr cerddorol sy’n cynnwys y sacsoffonwyr Charlie Parker a Sonny Rollins a’r

pianydd Bud Powell.

 

Mae Nat Steele's MJQ Celebration yn cynnwys GABRIEL LATCHIN (piano),

byrfyfyriwr anturus a chyfeilydd brwd sydd wedi chwarae gyda Jean Toussaint,

Ronnie Cuber a Christian McBride; MATT RIDLEY (dwble bas), y gallai selogion ei

nabod fel aelod o’r Darius Brubeck Quartet byd-enwog a fu’n perfformio yn Theatr

Clwyd y llynedd; and STEVE BROWN (drymiau) sydd wedi ennill chwe gwaith yng

Ngwobrau Jazz Prydain.

 

Gallwch ddisgwyl clywed deongliadau newydd o ffefrynnau disglair fel ‘Softly, as in a

Morning Sunrise’ a ‘Concorde’ sydd eto’n cyfateb i fwriadau gwreiddiol eu

cyfansoddwyr/trefnwyr John Lewis a Milt Jackson. Yn ogystal, bydd y rhaglen yn

cynnwys Sonny Rollins a’r MJQ yn dod ynghyd i gyflwyno fersiwn gyffrous o ‘The Stopper’.