SCOTT HAMILTON

Tuesday 20 January / Dydd Mawrth 20 Ionawr

 


 

Dechrau am 8.00pm

YSTAFELL CLWYD

 

Mynediad £12, Gostyngiadau £10,

Plant Ysgol £5

 

Tocynnau ar gael o

Clwyd Theatr Cymru ar

01352 755114

neu www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

 

Un o ddigwyddiadau Gŵyl Gelf Sir y

Fflint wedi’i drefnu ar y cyd â Jazz Gogledd Cymru Rhagor o wybodaeth:

01745 812260 / northwalesjazz.org.uk

YSTAFELL CLWYD,

CLWYD THEATR CYMRU,

YR WYDDGRUG,

CH7 1YA

.

Mae pawb yn gytûn bod yr Americanwr, SCOTT HAMILTON, yn feistr ar y sacsoffon tenor.Fe ddywed edmygwyr ym mhedwar ban byd nad oes ei debyg am ddehongli baledi a’rblŵs, gan chwarae o’r galon gyda llinellau tenor cynnes, telynegol a rhyw swing diymdrech.

 

Ganed Scott Hamilton yn Providence, Rhode Island. Cyrhaeddodd i Efrog Newydd ynddyn ifanc ym 1976 ac, yn fuan iawn, roedd yn perfformio gyda mawrion fel HankJones, Illinois Jacquet, Anita O’Day a Roy Eldridge. Er bod Eldridge wrth ei fodd ynhyrwyddo Scott, roedd hefyd yn gallu bod yn feirniadol iawn ohono ac mae Scott ynfythol ddiolchgar am hynny! Y pianydd, John Bunch, a drefnodd recordiad cyntaf Scott,ar label Famous Door, ac ef a’i cyflwynodd i Benny Goodman, un y bu’n cydchwaraeag ef i mewn i’r 80au.

 

Daeth Scott yn un o artistiaid recordio Concord ym 1977 ac, yn sgil y cyhoeddusrwyddenfawr, bu galw mawr amdano mewn clybiau a gwyliau ac i recordio yn America acEurope. Wrth aeddfedu fel chwaraewr, ei reddf oedd dilyn arddull Ben Webster,Lester Young, Coleman Hawkins a Zoot Sims. Aeth Scott ymlaen i recordio dros 40albwm gyda Concord, pob un o ansawdd arbennig ac yn llawn swing, a nifer ohonyntyn cynnwys John Pearce, Dave Green a Steve Brown o Brydain. Mae’r pedwarawdhwn, ynghyd â Dave Cliff a Mark Nightingale, wedi recordio “Our Delight” ar gyferlabel Alan Barnes, Woodville. Ar hyd y ffordd, gwnaeth albymau gyda WoodyHerman, Gerry Mulligan, Tommy Flanagan, Flip Phillips, Bob Wilber, MaxineSullivan, Buddy Tate, Warren Vache, Jake Hanna, llawer gyda Rosemary Clooney, anifer gydag un arall o’i fentoriaid, Ruby Braff.

 

O’r Eidal y mae Scott yn gweithio erbyn hyn, gan ymweld â Phrydain yn aml a chwaraemewn llefydd fel y Pizza Express Jazz Club, Soho, mewn clybiau jazz ac mewngwyliau yn cynnwys Gŵyl Jazz Aberhonddu a’r achlysur blynyddol o fri, y NorwichJazz Party. Mae’n teithio Ewrop a Japan yn rheolaidd, gan ddychwelyd i’r UnolDaleithiau dair neu bedair gwaith y flwyddyn i chwarae mewn gwyliau fel y New YorkJVC Jazz Festival. Yng Ngwobrau Jazz cyntaf Ronnie Scott, cyflwynwyd y “Ronnie” iScott am fod yn Sacsoffonydd Jazz Rhyngwladol y Flwyddyn.

 

Yn ôl ei gyd-chwaraewr sacsoffon tenor, a beirniad jazz yr Observer, Dave Gelly:“Mae dilyn unawd gan Scott Hamilton fel gwrando ar sgwrsiwr huawdl yn siarad fellli’r afon. I ddechrau, daw’r llais, sef sain dihafal, hyderus ei sacsoffon tenor, yna daw’rarddull anffurfiol ac wedyn, yn olaf, y rhuglder a’r feistrolaeth lwyr syddganddo ar iaith jazz”.

 

Does dim rhyfedd bod galw mawr am Scott Hamilton dros y byd i gyd!!

 

Yn y cyngerdd heno, bydd y band gwych Shades of Shearing yn ymuno â ScottHamilton ac yn chwarae gydag ef. Band gitâr/feibs yw hwn sy’n deyrnged i arddull asain soffistigedig y George Shearing Quintet, gyda PAUL SAWTELL (feibs a phiano), TREFOR OWEN ac ANDY HULME (gitârs), BILL COLEMAN (bas dwbl) a DAVE HASSELL (drymiau).

 

 

“Following a Scott Hamilton solo is like listening to a great conversationalist in full flow. First comes the voice, the inimitable, assured sound of his tenor saxophone, then the informal style and finally the amazing fluency and eloquent command of the jazz language.”

- Dave Gelly, The Guardian

 

 

 

 

As for Scott Hamilton, he is playing more swinging, inventive, and hot tenor sax than anyone else on the scene today
- DownBeat