Dechrau am 8.00pm

YSTAFELL CLWYD

 

Mynediad £12, Gostyngiadau £10,

Plant Ysgol £5

 

 

Tocynnau ar gael o

Clwyd Theatr Cymru ar

01352 755114

neu www.clwyd-theatr-cymru.co.uk

 

 

 

Un o ddigwyddiadau Gŵyl Gelf Sir y

Fflint wedi’i drefnu ar y cyd â Jazz Gogledd Cymru Rhagor o wybodaeth:

01745 812260 / northwalesjazz.org.uk

YSTAFELL CLWYD,

CLWYD THEATR CYMRU,

YR WYDDGRUG,

CH7 1YA

 

Tuesday 22 September / Dydd Mawrth 22 Medi

CERDDORFA JAZZ SK2

YN TALU TEYRNGED I WAITH STAN KENTON

 

 

Cyfle i glywed Cerddorfa Jazz 18 darn SK2, gyda cherddorion dawnus o ogledd Lloegr fel

Munch Manship, Neil Morley a Lee Hallam, o dan arweiniad y drymer, Dave Tyas, yn chwarae

caneuon enwocaf y pianydd, y cyfansoddwr a’r trefnydd jazz chwedlonol, Stan Kenton. Dyma

gyfle prin i glywed band mawr o’r safon uchaf, Cerddorfa Jazz SK2, yn cadw’r gerddoriaeth

eiconig yn fyw i gynulleidfaoedd yr unfed ganrif ar hugain.

 

Y drymer, Dave Tyas, sy’n arwain y band. Mae’n broffesiynol ers 1971 a bu’n gweithio mewn llawer

o wahanol genres cerddorol a gyda rhai o enwau mwyaf y byd jazz. Al Grey, Jimmy Witherspoon,

Thad Jones a Harry Sweets Edison – dim ond rhai o’r enwau mawr o America y mae wedi chwarae

gyda nhw. Mae hefyd wedi gweithio mewn bandiau gyda’r cerddorion Prydeinig Dick Morrissey,

Alan Barnes, Ronnie Scott a Peter King.

 

Roedd perfformiad Cerddorfa Jazz SK2 ar ei gwedd bresennol yn un o uchafbwyntiau Gŵyl Jazz

Ryngwladol Wigan y llynedd. Mae’n cynnwys aelodau a ddewiswyd gan Dave am eu gallu i

ymdopi â repertoire unigryw Stan Kenton, sy’n cynnwys caneuon fel “Swinghouse”, “What are you

doing the rest of your life”, “Intermission Riff”, a detholiadau o West Side Story a’r Cuban Fire Suite.

 

Arweinir adran yr offerynau cyrs gan y sacsoffonydd tenor Munch Manship, a fu’n chwarae gyda

sêr rhyngwladol fel Ronnie Scott, Bobby Shew, Victor Mendoza a Humphrey Lyttelton. Mae gan

Munch sŵn cryf ar y sacsoffon a’r ffliwt ac fe ddatblygodd ei arddull yn rhai o fandiau clybiau nos

Manceinion yn y 1970au. Yno, y clywodd y Stan Kenton Big Band am y tro cyntaf ynghyd â

mawrion y byd jazz fel Thelonious Monk, Oscar Peterson a Cannonball Adderley. Roedd hefyd yn y

band a fu’n chwarae ochr yn ochr â’r sacsoffonydd chwedlonol Art Pepper yng ngŵyl jazz

Hammersmith a Fulham.

 

Bu Neil Morley o Swydd Efrog yn chwarae’r trwmped blaen mewn bandiau mawr gyda

Frank Sinatra, Tony Bennett, Shirley Bassey a Jack Jones. Bu’n gweithio mewn nifer o genres

cerddorol gyda sêr cerddoriaeth Ladinaidd fel Roberto Pla a Tito Puente ac, ar hyn o bryd, gyda

Diane Shaw sydd ar frig yr UK Soul Chart. Yn ogystal, mae Neil yn un o naw cerddor sy’n cymryd

rhan mewn Mardi Gras arbennig ym mis Gorffennaf 2015, yn cerdded ar draws y Deyrnas Unedig

gan berfformio mewn naw tref ar y ffordd i godi arian tuag at brosiect Favela Brass canmoladwy

Rio de Janeiro.

 

Lee Hallam sy’n dod yn wreiddiol o Sheffield sydd ar y trombôn blaen. Enillodd Ysgoloriaeth

Archer i Goleg Cerdd Trinity yn Llundain i astudio gyda Bobby Lamb ac enillodd wobr perfformiad

eithriadol yng nghynhadledd Cymdeithas Ryngwladol Addysg Jazz yn LA yn 2005. Mae wedi

perfformio gyda llu o fawrion yn cynnwys Cleo Laine, Jaqui Dankworth, John Dankworth, Butch

Miles, The Andy Prior Big Band, Robson and Jerome, Bobby Shew, Georgie Fame, Diane Schuur,

The Mingus Big Band a llawer mwy.

 

Yna, yn yr adran rhythm gyda Dave Tyas ar y drymiau, mae Sean Miller (piano) a’r chwaraewr ifanc

disglair Grant Russell (bas dwbl).

.