THE VICTORIA HOTEL

 

The family run Vic offers excellent accommodation, great food and a very warm welcome. Why not come early and treat yourself to dinner, available from 6pm,

or even stay the night?

Info/Reservations:

www.vicmenai.com/croeso.html

Tel 01248 712309

 

The Victoria Hotel

Telford Road

Menai Bridge

Isle Of Anglesey

LL59 5DR

 

 

Concert commmences 8.30pm

 

Admission £6.50,

Concessions £6

NWJ Membera £5.50

S U Members and School Children £3

 

 

For further information telephone

 

01745 812260

Wednesday ​21 March / Dydd Mercher 23 Mawrth

STEVE OAKES QUINTET

featuring Ed Kainyek (sax), Andrzej Baranek (keyboards).

 

​Bydd y band profiadol hwn, dan arweiniad y gitarydd jazz penigamp STEVE OAKES, yn

chwarae cyfuniad cyffrous ac amrywiol o jazz modern yn cynnwys be-bop, jazz Lladin,

ffync a fersiynau cyfoes o’r clasuron jazz o dan ddylanwad pobl mor amrywiol â John

Coltrane, Pat Metheny a Chick Corea.

Mae Steve Oakes wedi ymddangos sawl gwaith yng Ngŵyl Gitarau Ryngwladol Cilgwri

a bydd yn cyd-chwarae ag ED KAINYEK (sacs) a aned yn Sierra Leone. Ymhlith

uchafbwyntiau gyrfa Ed mae chwarae mewn sesiwn jamio yng nghlwb jazz poblogaidd

Matt and Phreds, Manceinion pan alwodd sawl aelod o’r gerddorfa fyd-enwog Jazz at

Lincoln Centre Orchestra a arweinir gan Wynton Marsalis, draw i chwarae gyda’i

bedwarawd. Mae ei arddull fras, llawn mynegiant yn galw i gof chwaraewyr fel Grover Washington Jr a Dexter Gordon ac mae eisoes yn boblogaidd gyda chynulleidfaoedd Jazz Gogledd Cymru ers iddo ddod â'i fand ei hunan i'r ardal.

Aelodau eraill y Steve Oakes Quintet yw GAVIN BARRAS (dwbl bas),

ANDRZEJ BARANEK (allweddellau) ac wyneb cyfarwydd i gynulleidfaoedd jazz a

gwyliau yn y rhanbarth, TIM FRANKS (drymiau).

This well-rehearsed outfit, led by consummate jazz guitarist STEVE OAKES, will be playing an exciting and eclectic mixture of modern jazz comprising be-bop, latin jazz, funk, and contemporary takes on standards with influences ranging from John Coltrane to Pat Metheny and Chick Corea .

 

A frequent performer at the Wirral International Guitar Festival, Steve Oakes will be joined by Sierra Leone-born ED KAINYEK on sax. With career highlights including a jam session at the popular Matt and Phreds jazz club in Manchester when several members of the world-renowned Wynton Marsalis Lincoln Centre Orchestra dropped in to play with his quartet, Ed, whose earthy and expressive style evokes players like Grover Washington Jr. and Dexter Gordon is already a popular figure with North Wales Jazz audiences after having brought his own band to the area.

 

Completing the line-up of the Steve Oakes Quintet are GAVIN BARRAS (double bass), ANDRZEJ BARANEK (keyboards) and a familiar faces to jazz audiences and festival goers across the region, TIM FRANKS (drums).