THEATR ARDUDWY HARLECH

 

St David's Hill,

Harlech,

Gwynedd

LL46 2PU

Dechrau 8pm

 

Mynediad £7,

Gostyngiadau £6,

Plant Ysgol £5

Theatr Ardudwy: 01766 780667

theatrardudwy.cymru

Pan aeth y gitaryddion Trefor Owen ac Andy Hulme ati gyntaf fel deuawd i gyflwyno rhai

o’r caneuon hyfryd a glywir heno, fel “East of the Sun and West of the Moon”, “Laura” a

chân Duke Ellington, “In a Sentimental Mood”, ymateb y gynulleidfa oedd “Rydach chi

wir wedi llwyddo i ail-greu sain y Shearing Sound!”

 

Trwy ychwanegu Paul Sawtell (fibraffôn) a Bill Coleman (dwbl bas), mae Shades of

Shearing, heb biano, yn llwyddo hyd yn oed yn well i ail-greu’r harmonïau clòs yr oedd y

George Shearing Quintet mor enwog amdanynt.

 

Daw’r band gwych hwn i Harlech yn dilyn nifer o berfformiadau eithriadol o boblogaidd

ledled y wlad. Cafwyd canmol mawr iddynt yn Jazzland, Abertawe, ym Mhenwythnos

Gitarau Jazz Rhyngwladol Gogledd Cymru ac yng Ngŵyl Jazz Ryngwladol Aberhonddu.

Mae Paul Sawtell o ganolbarth Cymru mewn cariad â’r fibraffôn ers yr 80au ac mae hefyd

yn bianydd jazz adnabyddus. Bu’n gweithio gyda nifer fawr o enwogion, o Shirley Bassey

a Tom Jones i’r BBC Radio Big Band, Kenny Ball, Syd Lawrence a llu o unawdwyr jazz o

fri fel Herb Geller a Peter King.

 

Bu Trefor Owen, gitarydd jazz enwocaf Cymru, yn teithio Prydain gyda gitaryddion

Americanaidd o fri fel Mundell Lowe a Randy Johnston ac mae wedi perfformio llawer yn

yr Unol Daleithiau – yn San Francisco ac LA, yn y Classic American Guitar Show, Efrog

Newydd ac yn yr enwog Jazz Cafe, Sefydliad Smithsonian, Washington DC. Mae

perfformiadau gloyw ei gyd-gitarydd, Andy Hulme, gyda Trefor a mawrion byd jazz

America mewn nifer o Wyliau Gitarau Jazz Rhyngwladol Gogledd Cymru wedi dangos ei

fod ymhlith chwaraewyr jazz gorau Prydain heddiw.

 

Yn ddi-os, mae Bill Coleman yn un o chwaraewyr dwbl bas gorau Prydain. Bu’n

gyfarwyddwr cerdd ar gyfer nifer o sêr yn cynnwys Helen Shapiro a Kiki Dee, ac mae

wedi cyfeilio i lu o gerddorion byd-enwog fel Alan Skidmore, Alan Barnes, Jackie

Dankworth, Clare Teal, Enrico Tomasso, Bruce Adams. Bu hefyd yn aelod o fand enwog

Kenny Ball am gyfnod hir.